Att erbjuda en plats även till barn vars vårdnadshavare inte själva har sökt är ett av förslagen. Foto: Kristina G Eriksson, arkivbild.

Stadsdelsförvaltningen positiv till direktinskrivning i förskolan

Fler barn i åldrarna 3-5 år ska gå i förskolan. Det är regeringens ambition för att bland annat förbättra barnens språkkunskaper i svenska.

  • Publicerad 08:04, 31 mar 2021

I Skärholmens stadsdelsområde går i dagsläget 88, 5 procent av barnen i åldrarna 2 till 5 år i förskola.

I en utredning föreslås nu flera åtgärder för att få fler barn att börja i förskolan. Bland annat att kommuner ska bedriva uppsökande verksamhet, att de ska erbjuda en förskoleplats från 3 års ålder även om vårdnadshavarna inte har sökt - så kallad direktinskrivning, samt att förskolan ska bli obligatorisk från 5 års ålder.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är positiv till förslagen och framhåller också att det behövs en allmän kompetensutveckling gällande alla barns språkutveckling.