Tomt. De 49 lägenheterna längs Sandviksvägen har stått tomma i nästan fyra år. Först i sommar kommer nya hyresgäster när bostäderna blir genomgånsbostäder åt nyanländag. Infälld: stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M). Foto: Mikael Andersson och Eva Malmsten Nordell

Stadsdelsförvaltningen betalade mångmiljonbelopp – för tomma lägenheter

2017 stängde Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 49 av 135 äldrelägenheter på Skolörtens servicehus. Först nu – efter att de stått tomma i nästan fyra år – flyttar nya personer in.

  • Publicerad 07:00, 30 maj 2021

Vi har väntat ganska länge

Äldrelägenheterna på Skolörtens servicehus i Hässelby villastad fylldes inte. En stor del skulle lämpa sig bättre som seniorbostäder.

Så lät det i maj 2017.

Stadsdelen beslutade hastigt att stänga fyra av nio byggnader.

De äldre flyttades till andra lägenheter – men på Skolörten blev det aldrig något seniorboende.

Inte något annat heller. 2021 står fortfarande varenda lägenhet tom.

Vårdboende i Hässelby villastad läggs ned

Fastighetsägaren, det kommunägda omsorgsfastighetsbolaget Micasa, ryggade.

De ansåg att de nödvändiga renoveringar ett seniorboende krävde skulle bli för dyra.

Planerna drog ut på tiden

Bostäder åt nyanlända var tidigt Micasas huvudspår. Men förutom att rörledningarna renoverats, har ingenting hänt i lägenheterna sedan de tömdes. Först den 1 juli i år tar stadens bostadssociala resurs SHIS över som hyresgäster.

– Det finns olika skäl till att uthyrningen inte sker förrän nu, säger Gunnar Ohlsén, fastighetsutvecklingschef hos Micasa.

Men hur kan ni låta 49 lägenheter stå helt tomma i nästan fyra år?

– Dels har vi diskuterat med SHIS vilka åtgärder som behöver göras och därefter har vi behövt utreda detta. Sedan har vi haft en diskussion kring SHIS egna möjligheter, säger Gunnar Ohlsén.

Blir bostäder åt nyanlända. De 49 lägenheterna längs Sandviksvägen har stått tomma i nästan fyra år. Foto: Arkivfoto: Mikael Andersson

Jag tycker det är en skandal

De nyanlända som bott på boendet Vallörten i närheten flyttas nu till Skolörtens gamla lägenheter från och med juli, enligt Åsa Öttenius, vd på SHIS.

Varför flyttar ni in i era blivande lägenheter först nu?

– Det får du fråga Micasa om. Vi har väntat ganska länge, säger Åsa Öttenius.

Skolörten kan få seniorboende

När stadsdelsnämnden stängde de 49 lägenheterna 2017 blev man kvar i hyresavtalet med Micasa till 2019, genom uppsägningstiden.

Stadsdelsförvaltningen betalade 7,3 miljoner kronor till det kommunala bolaget under en tvåårsperiod där alltså lägenheterna stod tomma under nästan hela tiden.

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) reagerar med stor förvåning på uppgifterna.

– Jag vet att vi tvingas till tomgångshyra tills kontrakten går ut om Micasa inte hittar andra hyresgäster, men de här summorna har jag inte hört talas om överhuvudtaget. Det låter som ett kardinalfel. Det här är en nyhet för mig, säger han.

Micasa: "Olyckligt"

Bo Arkelsten kommer begära en rapport från äldreavdelningen kring omständigheterna, säger han.

– Det är ju våra skattepengar det handlar om. Det låter också väldigt konstigt om SHIS ville komma in som hyresgäster tidigare men Micasa inte låtit dem, säger Bo Arkelsten.

Bo Arkelsten (M) kommer begära en rapport från äldreavdelningen kring miljonbeloppen man betalat och de tomma lägenheterna. Foto: Eva Malmsten Nordell

Sett till den befintliga hyresnivån skulle Micasa kunnat få in 14,5 miljoner kronor i hyresintäkter till kommunen sedan 2017 vid en extern uthyrning.

Gunnar Ohlsén medger att det är "olyckligt" att bostäderna stått tomma.

– Detta skulle absolut kunnat gå fortare, men tyvärr har det inte gjort det och det är beklagligt, säger han.

Delar av Skolörten kan bli seniorboende

Väcker reaktioner

Ute på Sandviksvägen har flera reagerat på att lägenheterna stått tomma. En av dem, Anci Clevström, anser att staden gjort sig skyldiga till rent bostadsslöseri.

– Jag tycker det är en skandal. De hade kunnat vara perfekta ungdomslägenheter under alla dessa år. Ett helt kvarter har stått oanvänt i flera år. Man blir upprörd av det, säger hon.

Den här nyheten kom till efter ett tips till Mitt i – tipsa oss, du också!

Stadsdelen: "Tomma lägenheterna borde ha använts"

För få boende var orsak till stängningen

I maj 2017 beslutade det då rödgröna styret i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att stänga 49 av de 135 lägenheterna på Skolörtens servicehus. Den låga beläggningen angavs som orsak.

Samma orsak angavs när staden 2019 stängde Skolörtens vård- och omsorgsboende med 32 platser på andra sidan Sandviksvägen.

Liberalerna var enda parti som i maj 2017 opponerade sig mot att stänga lägenheterna. De ansåg att beslutet var framhastat och att det var biståndsbedömningen som var för hård för äldre som sökte plats, inte att efterfrågan var för låg.

Att SHIS tar över lägenheterna betyder att det blir 49 bostäder för nyanlända i området jämfört med dagens 15. Lägenheterna som SHIS lämnar på Vallörten kommer bli seniorlägenheter.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Micasa

Visa merVisa mindre