Ordningsvakterna kommer till Akalla under 2020 om Benjamin Dousa får som han vill. Foto: Linus Lindgren/ Erik Lejdelin

Stadsdelen vill sätta in ordningsvakter i Akalla

Akalla är en av få stadsdelar i Järva som inte har några kommunala ordningsvakter. Men inför nästa år vill stadsdelsnämnden ändra på det. ”Ett viktigt trygghetsarbetet” säger Dousa (M) – ”Helt fel väg att gå” säger Thorén (V).

  • Publicerad 19:45, 10 dec 2019

I september stod det klart att både Rinkeby och Husby skulle få kommunala ordningsvakter som skulle patrullera i stadsdelarna.

Nu kommer ordningsvakterna till Rinkeby och Husby

Ordningsvakterna har i kombination med kameraövervakningen varit effektivt mot just droghandeln och buset i både Rinkeby och Husby enligt stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa (M).

Han berättar att en del av problemen nu har flyttat till Akalla. Något han vill han råda bot på.

– Vi vill ansöka om att göra så kallade Lov3-områden av Akalla under nästa år. Det är en viktig del i vårt trygghetsarbete, säger han.

”Många i Akalla känner att politiken har glömt dem. Men det vill jag ändra på” säger Dousa (M). Foto: Linus Lindgren.

Lov3 är begreppet som används för de områden där stadens ordningsvakter får patrullera. Men när stadsdelen ansökte om att införa dessa områden i Husby och Rinkeby tog processen väldigt lång tid.

– Jag hoppas och tror att det kan gå snabbare den här gången, säger Benjamin Dousa.

”Det finns definitivt en hotbild”

Under hösten har uniformerad personal i Järva upplevt en stark hotbild. Bland annat kastades det stenar mot ordningsvakter i Husby och två väktare blev beskjutna i Rinkeby, varav en av dem träffades i benet.

– Det finns definitivt en hotbild mot uniformerad personal här. Det är därför deras extrautbildning är så viktig. Det är också därför det är viktigt att de inte patrullerar ensamma och att vi har en väldigt nära dialog med polisen. Det är också viktigt att polisen är i närheten så att de kan vara snabbt på plats om något händer, säger Benjamin Dousa.

Efter skott och stenkastning – facket hotar med nytt vaktstopp

”Helt fel väg att gå”

Niklas Thorén, ledamot stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista, tycker däremot att det här är helt fel väg att gå.

– Vi tycker att man ska satsa på förebyggande arbete i till exempel skolan och socialtjänsten. När välfärden tvingas till besparingar tycker vi att det är fel att satsa pengar på ordningsvakter, säger han.

Vänsterpartiet: ”Vi vill inte ha ordningsvakter i Järva”

Han menar att lösningar som ordningsvakter, kameror och ljudlarm i själva verket bara flyttar problemen från torgen till husgårdarna.

– Det finns inga snabba lösningar, utan det är ett långsiktigt och förebyggande arbete som är lösningen, säger han.

Niklas Thorén (V) tror inte att ordningsvakter är rätt väg att gå. Foto: Ewa Malmsten

Vill satsa på ungdomsvärdar

För att få stopp på det som Benjamin Dousa ”kallar för den öppna kriminaliteten” tycker Niklas Thorén att det är bättre att satsa på medborgar- och ungdomsvärdar.

– De känner området på ett annat sätt, har en lokal förankring och en annan utbildning, säger han.

Frågan om att ansöka om att göra delar av Akalla till Lov3-områden kommer tas upp den 19 december i stadsdelsnämnden.