Oeniga. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och partikollegan Bo Arkelsten (M), ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har olika syn på hur västerort ska bebyggas. Foto: Zacharias Källdén och Eva Malmsten Nordell

Stadsdelen och stadshuset ofta oense om byggen

Stadsdelen får komma in för sent i processer för att kunna stoppa eller förändra många bostadsprojekt. Det menar Bo Arkelsten (M), stadsdelsnämnds ordförande i Hässelby-Vällingby.

  • Publicerad 09:07, 5 maj 2022

Exploaterings- och stadsbyggnadskontoret saknar lokalkännedomen

Stadsdelsnämnden har bland annat ifrågasatt den kraftiga förtätningen i Smedshagen och hur kollektivtrafiken ska klara av flera aktuella projekt i Hässelby. Arkelsten sade i februari att den politiska majoriteten i västerort kan tycka en sak, men sedan bli "helt överkörda" av exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden.

– Stadshuset tar inte lika mycket hänsyn till oss som man borde. Vi får ta del av färdiga bostadsförslag och hinner inte emellan, säger Bo Arkelsten nu.

Olika uppfattningar

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) understryker att Stockholm, som en växande storstad, aldrig är färdigbyggd.

– Hässelbyområdet har vuxit betydligt på senare år. Jag har full förståelse för att man har olika uppfattningar om vissa projekt, säger han.

Bostadskrisen ställs mot de gröna kilarna

Larsson hävdar dock att den politiska majoriteten under mandatperioden anpassat bostadsprojekten bättre än tidigare.

– Vi är noga med att bevara grönytor, parker och villaområdens unika karaktär. Och stadsdelsnämndens synpunkter övervägs alltid, säger han.

Frustrerad. Bo Arkelsten (M) anser att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för sent tillåts komma in i processen kring planerade bostadsbyggen i västerort. Foto: Eva Malmsten Nordell

"Stadshuset saknar lokalkännedom"

Men stadshuset gör inte alltid som Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, kontrar Bo Arkelsten mot sin moderatkollega.

– Exploaterings- och stadsbyggnadskontoret saknar lokalkännedomen, säger han.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har dock lyckats förhindra ovarsamma exploateringar, som Bo Arkelsten kallar det. Bland annat 17 radhus som planerades utefter vattnet längs Hässelby strand för ett antal år sedan.

– Stora ekar skulle tas bort och stora ytor förstöras. Vi och oppositionen var eniga i att det var orimligt. Stadsbyggnads- och fastighetskontoret lade ned projektet, säger Bo Arkelsten.

Vill se byggen på höjden

Det finns även purfärska fall.

– Vi har sagt definitivt nej till 14-våningshuset i Hässelby strand i enig stadsdelsnämnd, och projektet är tills vidare stoppat. Staden hade kunnat föreslå en betydligt bättre plats.

Bo Arkelsten vill se fler byggen på höjden i västerort, för att på så sätt freda fler grönytor.

– Vinsta industriområde är ett typiskt område där man skulle kunna bygga rejält på höjden. Detsamma gäller värmeverket och vid Nälstafältet, menar jag.

Bo Arkelsten är nöjd med att cirka 1 300 bostäder kan börja byggas inom det kommande året i Hässelby-Vällingby.

– Men jag hade önskat att det gått snabbare. Det är alldeles för få bostäder tillgängliga för våra ungdomar.

"Tar hänsyn". Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) hävdar att stadshuset bättre tagit hänsyn till omgivningen vid bostadsprojekt i stadsdelarna under den nuvarande mandatperioden än tidigare. Foto: Margareta Bloom Sandebäck