Plan. Spånga-Tensta jobbar nu med en plan för hur man ska kunna ersätta verksamheten. Foto: Claudio Britos

Stadsdelen jobbar på en ny plan

Sedan djuren och personalen flyttat till Akalla jobbar nu stadsdelen med att fylla tomrummet efter verksamheten på Spånga by. Att djuren ska återvända kommer troligtvis inte ske.

  • Publicerad 17:06, 12 nov 2021

I somras kunde djur och personal flytta tillbaka till Spånga by 4H-gård tillfälligt, inom ramen för stadsdelens sommarsatsningar. Men när sommaren tog slut fick de flytta tillbaka till Akalla igen.

Nu berättar Carina Cronwall, tf. stabschef på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, att man inte hittat en lösning som gör att djuren kommer kunna komma tillbaka till Tensta.

– Vi tycker också att det här är jättetråkigt, det har lämnat ett stort tomrum. Vi har fört en dialog med 4H för att hitta vägar framåt, men att bemanna platsen extra som i somras är tyvärr inget vi kan göra på lång sikt, säger hon, och fortsätter:

– När vi träffat representanter från 4H hittade vi tyvärr ingen bra gemensam lösning på hur vi skulle kunna göra för att garantera säkerheten och få djuren att komma tillbaka. Jag har inte uppfattat att det går, tyvärr, säger hon.

Hon säger även att hon uppfattat det som att ytterligare en anledning till att djuren inte kan flytta tillbaka är för att djurhagarnas storlek är för små, och att de därför inte kan få den återhämtning och avskildhet utomhus som de behöver.

Ska fylla tomrummet

Nu fokuserar stadsdelen på att lägga upp en plan för hur tomrummet efter 4H-verksamheten ska fyllas.

– Vi tittar på hur vi ska kunna få till en bra verksamhet i Spånga by även fortsatt. Förvaltningen jobbar för fullt med att ta fram ett förslag.

Hon vill inte gå in på detalj i vad det skulle kunna vara.

– Nämnden ska ta ställning till förslaget som jobbas fram, så det går inte att säga något mer än så i nuläget. Däremot är vi fullt medvetna om att vi verkligen behöver tänka på vad vi ska göra, det är ett stort hål som ska fyllas. Jag tänker att det hela kommer presenteras i verksamhetsplanen för 2022, säger hon.