"Det ska vara rätt summor och kopplat till det antal timmar du är beviljad insats. Vi ska också kontrollera att bolagen som utför tjänsterna har tillstånd och sköter sig." säger Fredrik Skoglund, avdelningschef på vuxenenheten Foto: Most Photos/Ewa Malmsten Nordell

Stadsdelarna i västerort ska jobba ihop mot assistansfusk

För att lättare upptäcka assistansfusk börjar stadsdelarna i västerort jobba tätare tillsammans i frågan. Detta efter en rapport om att kontrollerna behöver bli bättre.

  • Publicerad 17:05, 22 jun 2021

En ny rapport gjord av bland andra förre finansministern Bosse Ringholm (S) visar på brister i kontrollen av assistansbolag i Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma.

Kritiken ser lite olika ut men i samtliga fall behöver stadsdelarna bli bättre på att kontrollera att assistansbolagen har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård- och omsorg).

I Hässelby-Vällingby efterlyser revisorerna också rutiner för att upptäcka fusk hos assistansbolagen.

”I granskningen av köp av personlig assistans enligt LSS visade stickprov att det i vissa fall saknats beslut om insatsen ” skriver revisorerna i rapporten.

Det kan fusk vara

Nu svarar stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby att stadsdelarna i västerort tagit initiativ till ett mer strukturerat arbete för att upptäcka fusk.

”Inom region Västerort har ett samarbete påbörjats kring hur misstänkt assistansfusk och oegentligheter hos assistansutförare ska upptäckas och hanteras."

Fusket kan till exempel handla om räkningar för mer arbete än vad som faktiskt ska utföras, eller räkningar då den som får assistans varit bortrest.

Betyder resultaten av revisorernas stickprov att det skett fusk?

– Nej, det handlar om att vi måste bli bättre på att dokumentera besluten i datasystemet. Men det är viktigt att kunna kontrollera fakturor mot beslut så att inte felaktiga fakturor riskerar att gå igenom, säger Fredrik Skoglund, avdelningschef på vuxenenheten i Hässelby-Vällingby.

Enligt Skoglund rör sig det nya mer strukturerade samarbetet mot assistansfusk ännu om tankar och idéer.

– Vi har jobbat mot felaktiga utbetalningar och kontroll av fakturor även tidigare. Det ska vara rätt summor och kopplat till det antal timmar du är beviljad insats. Vi ska också kontrollera att bolagen som utför tjänsterna har tillstånd och sköter sig. Skillnaden nu är att det ska bli mer strukturerat.

Varken från Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta eller Rinkeby-Kista får Mitt i några uppgifter om att man upptäckt fusk de senaste åren.

Tittar på känsliga verksamheter

Runt om i Sverige har myndigheter och kommuner upptäckt fall av systematiserat fusk kopplat till assistansbolag och personer som inte haft rätt till insatser.

I Stockholms stad har det i år gått ut direktiv om att alla kommunala nämnder och bolag ska intensifiera arbetet mot fusk med välfärdspengar.

– Allt fusk och alla oegentligheter som kan drabba staden ingår i det arbetet. Vi tittar på vilka verksamheter som kan vara känsliga, var det finns svagheter och ser efter goda exempel att jobba utifrån, säger Kerstin Sandström som är stadens särskilda samordnare för arbetet mot välfärdsfusk.

Fredrik Skoglund, avdelningschef på vuxenenheten Foto: Ewa Malmsten Nordell

Ska jobba mot välfärdsfusket

Stockholms stad har 2021 inrättat samordnare på statsledningsskontoret som ska jobba mot välfärdsfusket i samarbete med stadens förvaltningar, bolag och andra myndigheter.

Stadsdelar och stadens bolag ska under 2021 "tillsammans med statsledningskontorets samordnande funktion bidra till att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet inom staden."

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre