GÄLLER EJ? Skyltarna som trafikkontoret har satt upp i 450 av Stockholms kvarter kan tvingas plockas ner igen. Foto: Mostphotos

Stadens populära cykelskyltning upphävs

Staden kan tvingas skylta om 350 gator på nytt efter beslut av länsstyrelsen.

  • Publicerad 17:16, 13 jun 2019

De senaste åren har Stockholms skyltat om på drygt 350 platser i staden för att tillåta dubbelriktad cykling där det annars är enkelriktat för motorfordon.

Men skyltningen överklagades i början av året av en privatperson. Och nu ger länsstyrelsen denne rätt och upphäver stadens skyltning på samtliga gator.

Stockholms nya populära cykelregel har överklagats

I länsstyrelsens beslut hänvisar man bland annat till just det, att skyltningen strider mot regelverket, men också till tidigare kritik från polisen kring den nya skyltningen. Enligt polisen tummar staden på trafiksäkerheten med den skyltningen och man är orolig för olyckor. Länsstyrelsen är även kritisk till att skyltningen gör att begreppet enkelriktat blir otydligt.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är minst sagt kritisk till länsstyrelsens beslut.

Stadens punkiga cykelknep

– Det här är dumt och väldigt olyckligt. Man gör konstiga principtolkningar när det här är ett av de smartaste sätten, och bästa sätten att utveckla städerna för cykling samtidigt som bilarna inte kolliderar, säger Daniel Helldén.

Staden ska nu överklaga till transportstyrelsen så skyltarna kommer att hänga kvar tills vidare. Men risken är stor att de kommer tvingas plockas bort.  Transportstyrelsen har tidigare flaggat för att de inte gillar skyltningen. Länsstyrelsens beslut kan även komma att påverka andra svenska städer som använder samma lösning som Stockholm.

– Transportstyrelsen har en förmåga att vara bakåtsträvande så det finns en risk för det. De hänvisar ofta till Wien-konventionen där det står hur trafikmärken ska regleras i Europa, där tilläggsskylten inte finns med. Men jag vill hävda att stora delar av Europa, som Wien vilket är extra komiskt, använder den här lösningen, säger Daniel Helldén.

Att polisen hänvisar till oro för olyckor med skyltningen ger han inte mycket för.

– Det förstår jag överhuvudtaget inte. Det vore spännande att se dem göra studiebesök någonstans i Europa där den här skyltningen används för att se hur det fungerar där.

Men även om skyltningen måste plockas bort kommer inte själva regeln, med dubbelriktad cykling på gator där bilar bara får köra i en riktning, att plockas bort. Då väntar troligen en ny omskyltning, för tredje gången, till den tidigare ”motortrafik förbjuden”. Hittills har omskyltningen kostat 2,5 miljoner kronor.

– Det vore otroligt olyckligt. Bilisterna bryr sig inte om den skylten trots att det är dem den handlar om. Vi blev av med den trafikosäkra situationen med vår skyltning. Vi skapar mobilitet. Det stora problemet är bilar som tar den platsen som de gör.

Staden fick backa när det gäller parkeringsavgifterna i Bromma efter överklaganden, nu kanske även den här skyltningen måste ändras. Hur ser du på det?

– Skulle det här gå igenom kan man konstatera att trafiklagstiftningen är gammalmodig och inte hängt med de förändringarna som sker på trafikområdet. Det får vi skicka vidare till regeringen.