Fridhemsplan ska byggas om för att göras trevligare. Ando Hovhannisyan, som jobbar i området, gillar planerna. "Det behövs en upfräschning", säger han. Foto: Linda Gren

Stadens plan: Göra Fridhemsplan mysigare

Bort med refug, kiosker och sunkstämpel. Fram med uteserveringar i söderläge och mysbelysning i linor. Så vill staden göra Fridhemsplan till ett ställe att hänga på.

  • Publicerad 06:00, 30 okt 2015

Som bekant har en ny detaljplan för kvarteret Väktaren antagits i stadsbyggnadsnämnden. I samband med det ska staden även ta ett grepp kring att förbättra gatumiljön kring Fridhemsplan. I början av nästa år ska ärendet upp i trafiknämnden och trafikkontoret räknar just nu på vad den framtida upprustningen kan kosta. Den kalkylen ska vara klar nu i november enligt Jevgenija Palin, handläggare på trafikkontoret.

Bland annat vill staden bredda trottoaren, skapa mer plats för uteserveringar och hänga belysning i linor för att skapa "ett intimare rum" kring Drottningholmsvägen. (Se faktarutan för mer av stadens planer)

Ando Hovhannisyan jobbar som kökschef i området och tycker att planerna låter bra.

- Det behövs en uppfräschning och att man får in mer liv. Just nu är det ju mest en tunnelbanestation. Det är tur att det finns lite bra fik. Det vore bra med uteserveringar som man kan sitta på, säger han.

Bredare trottoar

Staden vill bredda trottoaren på Drottningsholmsvägen norra sida, vid Åhlens och t-banan, med cirka 4,5 meter genom att ta smalna av den breda mittrefugen, antal körfält minskas inte. Målet är att skapa en stadsgata istället för dagens trafikled och få "torgkaraktär" på trottoaren.

Kiosker tas bort - plats för uteserveringar

I dag finns två kioskbyggnader på trottoaren, men dessa vill staden enligt de första utredningarna ta bort för att skapa ett bättre ställe att hänga på, bland annat genom att det skapas större plats för till exempel uteserveringar eller "spontana aktiviteter" och fler för sittplatser "i ett fint solläge" med bland annat nya bänkar. Platsen ska även få nya cykelställ.

Träd flyttas - belysning i linor

Dagens trädrad flyttas ut i och med breddningen till en träd- och möbleringszon för att både "skärma av trafiken visuellt och rama in den nya platsen" på ett bättre sätt. För att skapa "ett intimare rum" planeras även för lampor som hänger på linor över den nya bredare trottoaren.

...men ingen gångtunnel

Det har sedan tidigare funnits planer på en gångtunnel under Drottningholmsvägen, från tunnelbanan, något som bland annat Folkpartiet jobbat för. Den nya detaljplanen för kvarteret Väktaren "förhindrar inte en framtida gångpassage" men i dagsläget finns inga konkreta planer på att bygga den enligt staden.

Visa merVisa mindre