Staden har tagit fram nya riktlinjer för hinder vid gång- och cykelbanor. Foto: Mostphotos

Stadens nya riktlinjer för hinder vid cykelbanor

Hinder längs gång- och cykelbanor ska utformas bättre framöver.

  • Publicerad 13:50, 15 apr 2019

Staden har jobbat med att se över de många olika typer av hinder som finns längs gång- och cykelbanorna för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Under processen har hinder i Spånga-Tensta och Kungsholmen undersökt för att jämföra inner- och ytterstad. Dessutom har trafikkontoret hållit i workshops och polis, räddningstjänst och stadens underhållsentreprenörer har fått tycka till.

Hatade stolpar på cykelväg tillbaka – för gott

Enligt trafikkontoret ska fysiska hinder på gång- och cykelvägar helst undvikas helt, men om man måste få till en sådan lösning har man nu tagit fram nya riktlinjer för "hur och när de ska användas".

De uppmanar även alla stadsdelar att också använda sig av de nya riktlinjerna eftersom de i många fall sköter om gång- och cykelvägar.

Nya farthinder upprör cykelpendlare

Bland annat skriver kontoret att "Eftergivliga pollare bör vara det första valet av hinder, med undantag för gång- och cykelvägar som plogas" och där polisen bedömer att de behöver annan lösning.

"Eftergivliga pollare erbjuder förhållandevis god framkomlighet för gående såväl som för cyklister och är mer förlåtande än fasta hinder vid en eventuell kollision. Framkomligheten är även god för utryckningsfordon."

Vidare skriver kontoret att borttagbara pollare rekommenderas på gång- och cykelvägar där det inte är möjligt med eftergivliga pollare.

"Dessa erbjuder god framkomlighet för gående såväl som för cyklister, men är inte lika förlåtande som eftergivliga pollare vid en eventuell kollision. Borttagbara pollare tillåter däremot passage för samtliga vägunderhållsfordon, inklusive plogbilar."

Beslut om de nya riktlinjerna ska tas den 25 april av trafiknämnden.

Hinder vid gång- och cykelbanor ska...

Placeras så en körbar yta finns på 1,5–1,7 meter, samt så att det ej går att passera vid vägkanten (lokal breddning av cykelbana om otillräckligt utrymme)

Placeras i förstärkt belysning, om det inte är möjligt bör hinder undvikas helt

Placeras i raksträcka där god sikt gäller, minst 20 meter fri sikt

Placeras minst 10 meter från korsning

Förses med reflexer

Uppmärksammas genom vägmarkering minst 5 meter innan hindret, vid behov räfflad

Utformas så att dagvatten inte leds till hindret, exempelvis genom lokal upphöjning.

Källa: trafikkontoret

Visa merVisa mindre

En typskiss på utformningen. Foto: Stockholms stad