Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, när det första försöket att öppna enkelriktade gator för dubbelriktad cykling inleddes. Foto: Maja Brand

Stadens nya plan för cykling mot enkelriktat

Nu har staden bestämt sig för hur de ska gå vidare efter att Transportstyrelsen sa nej till cykling åt båda hållen på enkelriktade gator.

  • Publicerad 09:37, 24 mar 2020

När Transportstyrelsen meddelande att Stockholms trafikregler, och skyltning, som lät cyklister färdas åt båda hållen på enkelriktade gator inte var ok, var ilskan stor från cyklist- och trafikborgarrådhåll. Daniel Helldén (MP) meddelade direkt att stadens ambition var att cyklisterna fortsatt skulle kunna cykla åt båda hållen på de drygt 350 platserna – frågan var hur det skulle utformas.

Nu har staden arbetat fram en lösning.

Det blir inte en återgång till att skylta med "motortrafik förbjuden" som gjordes tidigare. Det följs inte av tillräcklig många bilister menar trafikkontoret.

NYA BUD. Den rödgula skylten med tillägget, till vänster, behålls överallt. Men den blåa enkelriktade skylten med tillägg tas bort och ersätts av... Foto: Sacharias Källdén

...den här skylten (till vänster) som markerar att all trafik är tillåten åt ena hållet, men bara cyklar åt andra. Foto: Stockholms stad

Istället ska man nu upphäva de enkelriktade gatorna – men det ska ändå vara stopp åt ett håll för motortrafiken. Hur? Trafikkontoret skriver att det var skylten E16, den blåa med vita pilen på, som tillsammans med undantagsskylten för cykel som var problemet enligt Transportstyrelsen. Den sa att gatan är enkelriktad och då får man inte ge undantag åt något fordon.

Men märket C1 "förbud mot infart med fordon" (den runda röda med gula strecket i) ska inte vara något problem att använda tillsammans med en reglering som tillåter cykel, enligt trafikkontoret. Dessa sitter redan på flera av de berörda platserna så endast blåa skylten ryker nu och ska ersättas med vägmärket F18 "Körfältsindelning på sträcka" med cykelsymbol i den ena riktningen, se bilden till höger ovan. Den ska visa att det är trafik åt båda håll, men det ena hållet är det bara cyklar.

Beslut väntas tas på torsdag i trafiknämnden och sedan ska trafikföreskrifterna på alla platser ändras. Tanken är att själva skyltjobbet ska börja om fyra veckor och även ta fyra veckor att slutföra. Kostnad? Cirka 1,2 miljoner kronor.

Enligt trafikkontoret har tidigare omskyltningarna kostat 2,5-3 miljoner kronor.

Återstår att se om denna skyltning överklagas.

– Det kan förstås hända, men vi gör bedömningen att den här omskyltningen håller, säger Daniel Helldén till DN.