Stadens nya klimatgeneral: "Vi ska nedkämpa hotet från växthusgaserna"

Stadens byggeneral följs av en klimatgeneral. ”Det finns en förkärlek för militära benämningar. Det är väl för att visa handlingskraft”, säger Gustaf Landahl som fått det nya uppdraget.

  • Publicerad 16:06, 16 mar 2015

I januari utsågs Torleif Falk till Stockholms stads byggeneral, för att nå målet om 40 000 nya bostäder till 2020.

Nu har den rödgrönrosa styret också utsett en klimatgeneral: Gustaf Landahl, med tre tunga punkter på sin att göra-lista.

Han ska ta fram ett nytt miljöprogram för Stockholm, han ska ta fram en plan för hur Stockholm blir fossilbränslefritt till 2040 istället för till 2050 och han ska ta fram en plan för hur utsläppen av växthusgaser minskar från dagens cirka tre ton per person och år till 2,3 ton till 2020.

Samtliga dokument ska klubbas i kommunfullmäktige i år. Hur ska du hinna allt det här?

– Jag ska bygga upp olika arbetsgrupper inom staden och sedan ska vi ta en diskussion om konsultkostnader framöver. Men det finns mycket kunskap på plats redan nu och en del av arbetet är gjort sedan tidigare, säger Gustaf Landahl.

Miljöpartiet har tidigare varit kritiska till hur man räknar utsläpp per invånare. Miljöborgarrådet har bland annat vela ha in även flygresor, mat- och klädinköp samt konsumtion utomlands i siffran. Kommer du att börja räkna så?

– Nej, jag kommer att föreslå at vi räknar som tidigare för att göra det lättare att jämföra med tidigare år och andra städer. Däremot ska vi ta fram sådana beräkningar också, parallellt, säger Gustaf Lundahl.

Vad säger du om din titel, klimatgeneral?

– Det finna en förkärlek för militära benämningar. Det är väl för att visa handlingskraft. Vi ska nedkämpa hotet från växthusgaserna och fossila bränslen, säger Gustaf Lundahl.

Vilket mål blir svårast att nå?

– Att minska utsläppen från transporterna. Vi behöver jobba dels med att gå från bilar till mer kollektivtrafik, cykling och gångtrafik. Vi behöver också samordna godstrafiken bättre samt använda järnväg i högre utsträckning än i dag.

Mer om Gustaf Lundahl

Är utbildad civilingenjör som varit tjänstledig från miljöförvaltningen. Var med och tog fram Stockholms första handlingsplan mot växthusgaser redan 1996. Har också varit med i arbetet med att ta fram miljöbilsstrategi för Stockholm.

Fossilfri stad till 2014

Det betyder att all energianvändning av Stockholms stad och av stockholmarna i Stockholm ska ske utan användning av fossilbränslen.