Flerbostadshus till höger och de nya rad- och kedjehusen till vänster. Foto: Stockholm stad

Stadens nota 19 miljoner kronor dyrare 

Stadens nota för gatuarbete i samband med byggnationen av bostäder i området Sparrmansvägen/Finn Malmgrens väg i Hammarbyhöjden ökar rejält.  – Det kommer att kosta 19 miljoner kronor mer än vad vi trodde då, men sedan vet vi inte vad slutnotan slutar på, säger Daniel Linder, enhetschef på exploateringskontoret.

  • Publicerad 10:05, 19 dec 2016

Från början beräknade staden att det skulle kosta 27,6 miljoner kronor att bygga om Sparrmansvägen och Thunbergsgatan, göra en ny trappan, anlägga ett parkstråk och investeringar i parken Galgbacken. Det ska också dras om ledningar i gatan i samband med byggnationerna.

Ja till dyrare nota

Förra veckan sa exploateringsnämnden ja till att öka på investeringsbudgeten för projektet med 19 miljoner kronor. Projektet har blivit dyrare än beräknat bland annat på grund av ”oförutsedda kostnader”, till exempel gatuarbeten i korsningen Olaus Magnus väg/Sparrmansvägen intill byggområdet.

Nya Thunbergsgatan klar i höst

Enhetschef Daniel Linder bekräftar att investeringsutgifterna i nuläget ser ut att landa på 46,6 miljoner kronor, men att det är svårt att säga exakt vad slutnotan blir eftersom gatuarbetet sker med löpande pris.

En tydlig förändring är att Thunbergsgatan delvis får ny sträckning eftersom det ska byggas på delar av den befintliga gatan. Arbetet med att färdigställa nya Nya Thunbergsgatan påbörjas innan sommaren och ska vara klart innan nästa årsskifte, enligt Daniel Linder.

Prislapp: 10 miljoner kr

Brickhouse Bostadsutveckling står bakom 55 nya lägenheter vid Finn Malmgrens väg med inflyttning i dagarna.

Småa, som bygger 17 rad- och kedjehus vid Thunbergsgatan, beräknar att inflyttning där börjar tidigast sommaren 2017. Husen som ligger i souteräng med vitputsade fasader har en prislapp på 10 miljoner kronor.

”Alla radhusen är bokade i dagsläget”, uppger Joel Idén på Småa.

Staden tjänar mer på marken

Trots rejält högre kostnaderna för gatuarbeten i samband med denna exploatering räknar staden med att gå med vinst.

Försäljningspriset för marken har stigit mycket sedan avtalen med bostadsbolagen träffades. När väl markförsäljningen genomfördes blev inkomsten för staden 121 miljoner kronor istället för 93 miljoner kronor.