Vill ombilda. I fastigheten Bysätra 1 i Sätra har en intresseanmälan om 101 lägenheter skickats in till staden. Men som det ser ut nu kan en ombildning bli svår. Foto: Claudio Britos

Stadens miss: Ombildningar kan bli omöjliga i Sätra

När den grönblå majoriteten öppnade för ombildningar i Sätra väcktes både hopp och oro i stadsdelen. Men nu ser ombildningsutsikterna ut att vara lika med noll.

  • Publicerad 13:58, 7 nov 2019

I februari gick den grönblå majoriteten ut med vilka stadsdelar som ombildningar av hyresrätter kan bli aktuella i. Ett av dem var Sätra.

Ombildningskonsulter vässade sina argument. Hoppfulla bostadsrättsföreningar bildades och försökte få med sig grannarna på tåget. Andra blev oroliga för vad som skulle hända med deras hem och om de skulle behöva flytta. Protestgrupper startades, flygblad delades ut och stormiga stormöten har hållits. Grannsämjan har på flera håll fått törnar.

Hätsk stämning på möte om ombildningar

Och nu ser det ut som att allt kan ha skett i onödan.

Bara 35 får ombildas

Ombildningar får nämligen bara ske i områden där mer än 60 procent av bostäderna är hyresrätter och där de kommunala bostadsbolagen äger mer än 50 procent av hyresrätterna. Så fort det inte längre gäller ska alla ombildningar stoppas. I praktiken innebär det att bara 35 lägenheter får ombildas i Sätra, enligt Stockholms Stadshus AB, som har hand om processen.

Problemet? Stockholmshem, som är det enda kommunala bolaget i stadsdelen där ombildningar kan ske, har ingen fastighet med 35 lägenheter eller mindre i Sätra.

Vad det innebär för möjligheten att något ska kunna ombildas i Sätra vill inte fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) svara på. Han avböjer telefonintervju men i ett mail genom sin pressekreterare säger han att beslut ska tas ”från fall till fall”, när anmälningsperioden är över vid årsskiftet.

Menar ni att människor ska fortsätta med ombildningsprocesserna fast det ser ut som att inga lägenheter kan ombildas i Sätra enligt de direktiv som finns i dag? Eller kommer ni ändra direktiven och tillåta att fler bostäder ombildas?

Frågan, som ställs i ett mail, får vi inget svar på.

Processen pausas

Intresset har dock varit stort i 127-området. Två föreningar i Sätra har hittills skickat in intresseanmälningar om att ombilda sina fastigheter. Den första på 101 lägenheter och den andra på 193 lägenheter.

Likadant är det i Skärholmen, där fyra bostadsrättsföreningar skickat in anmälningar om totalt 542 lägenheter.

De som ligger först i kön för ombildning är en förening på Äspholmsvägen med 293 lägenheter. Men även här överskrids gränsen för hur många lägenheter i området som får ombildas enligt direktiven – 240 stycken.

Ombildningar väcker blandade känslor

Till skillnad mot andra områden, där staden nu börjat beställa värderingar av fastigheterna, kommer inget att hända i Skärholmen och Sätra fram tills tidsfristen för intresseanmälningar går ut vid årsskiftet.

– Vi kommer inte beställa några värderingar av de här specifika fastigheterna fram till årsskiftet. Efter det får vi sätta oss ner och analysera läget, säger Eva Nygren, strateg på Stockholms Stadshus AB.

Endast bostadsrätter har byggts

Hon tillägger att gränserna är satta efter boendestatistik från 2017, vilket gör att de kan komma att förändras när staden får ny statistik efter årsskiftet, beroende på om det har byggts fler bostadsrätter eller hyresrätter i stadsdelarna.

Sedan 2017 har inga nya hyresrätter byggts i Sätra. Däremot blev 100 bostadsrätter på Sätra torg färdigställda i april i år.

"Rör sig inte om en miss"

Efter publiceringen av den här artikeln, under fredagseftermiddagen, vill Dennis Wedin (M) ge ytterligare en kommentar. Enligt honom rör det sig inte om en miss från stadens sida och han håller inte med om beskrivningen att processen pausas – eftersom det fortfarande går att skicka in intresseanmälningar till staden.

"Det rör sig inte om varken en miss eller en paus. Utifrån aktuell bostadsstatistik och våra beslutade kriterier för ombildningar kommer beslut att fattas fall till fall efter årsskiftet. Det görs då en helhetsbedömning, där det exempelvis är relevant om alla boende i fastigheten väntas ombilda eller inte. Fram till årsskiftet är det fortfarande möjligt för ansökningar att komma in", skriver han i ett mail.

En längre intervju med Dennis Wedin kan du läsa på måndag

Laddad debatt om ombildningar i Skärholmen

Här vill man ombilda

Sätra:

Bysätra 1: 101 lägenheter på Kungsätravägen 28-36, 40-44 och 48-52.

Hjälmsätra 3: 193 lägenheter på Eksätravägen 432-438, 444-450, 454-462 och Bogsätravägen 3-9 samt 17-21.

Skärholmen:

Harholmen 3: 293 lägenheter på Äspholmsvägen 3-19 och 17-49.

Högholmen 1: 99 lägenheter på Idholmsvägen 4-44 och 46-122.

Hagholmen 1: 96 lägenheter på Idholmsvägen 45-121.

Ekholmen 1: 54 lägenheter på Ekholmsvägen 51-91.

Fastigheterna är listade i den ordning som deras intresseanmälan har skickats in till staden.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Emot ombildningarna. Salar Rashid (S) är ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Claudio Britos

Trots att utsikterna för att några ombildningar ska kunna ske i Sätra är små har det grönblå styret öppnat upp för det. "Är det så har de satt igång den här karusellen helt i onödan", säger Sätrabon och oppositionspolitikern Salar Rashid (S).

Det har skapat otroligt mycket konflikter, man har satt igång hela den här karusellen helt i onödan.

Enligt Sätrabon och oppositionspolitikern Salar Rashid (S) har det varit svårt att veta vad som gäller när det kommer till ombildningarna i Sätra.

– Stockholm Stadshus säger en sak, Stockholmshem en annan och politikerna en tredje. Det skapar förvirring. Men är det så att de ska vara hårda på gränserna är det jättebra, vi hade ju helst sett att inga lägenheter ombildades, säger han.

Enligt de besked som SkärholmenDirekt har fått av Stockholm Stadshus AB kommer inga ombildningar tillåtas om det betyder att gränserna – att 60 procent av bostäderna i en stadsdel är hyresrätter eller att 50 procent av hyresrätterna ägs av allmännyttan – överträds.

Något som i praktiken kan göra det omöjligt för ombildningar i Sätra.

– Är det så är det ju jätteonödigt att de har öppnat upp för det i Sätra. Det har skapat otroligt mycket konflikter, man har satt igång hela den här karusellen helt i onödan. Stämningen här i Sätra har varit väldigt konfliktfylld, grannar hälsar inte på varandra. Det är synd att man skapat grogrunder för såna konflikter, säger han.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Först och främst hoppas jag såklart att de ska stoppa ombildningarna. Men jag hoppas också att de inte går vidare med beståndsförsäljningar av allmännyttan, som de gjorde i bland annat Bredäng sist de hade makten.

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M). Foto: Sacharias Källdén

Det här gäller

Skärholmen, Sätra, Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby gård, Fagersjö, Bagarmossen och Västertorp har valts ut för ombildningar.

De elva områdena har valts ut efter kriterierna att hyresrätter ska utgöra mer än 60 procent av alla bostäder och att allmännyttan äger en större andel hyresrätter än de privata hyresvärdarna.

Samtidigt ställs hårdare krav för att starta och slutföra en ombildningsprocess jämfört med tidigare:

Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer vid samtliga köpestämmor.

Ett köpevillkor införs om att en lägsta andel av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.

Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande höjs från 40 till 50 procent.

Visa merVisa mindre