STRYKS. Kvarteren närmast Octapharma stryks när staden hoppas få igenom övriga delar av byggplanen i Hornsberg Foto: Per Brandt/Fojab

Stadens krisdrag: Stryker hälften av bostäderna i Hornsberg

För att få igenom den nya detaljplanen vid Hornsbergs bussdepå tar Stockholms stad nu till stora rödpennan.

  • Publicerad 06:00, 21 nov 2021

SL har flyttat sina bussar till nya depån vid Tomteboda. Nu ska allt jämnas med marken för att skapa plats åt nya bostäder, kontor, hotell och idrottshallar.

Men stadens stora planer på cirka 890 bostäder, fick sig en rejäl törn när mark- och miljödomstolen tidigare i år upphävde detaljplanen sedan läkemedelsbolaget Octapharma överklagat.

DOMEN: Stor byggplan på Kungsholmen upphävs

Domstolen menade att det inte kan uteslutas att bolagets tillståndsgivna verksamhet skulle komma att inskränkas som en följd av den nya bebyggelsen, speciellt om den nya produktionsytan inte är med i bullerutredningen.

DELARNA. De två kvarteren till vänster stryks enligt stadens nya försök. Foto: Stockholms stad

STRYKS. Så här vill inte staden längre bygga. Foto: Fojab/Stockholms stad

Nu svarar staden med ett krisdrag när de överklagar beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

De stryker två av fyra planerade bostadskvarter, de närmast Octapharma, vilket innebär att cirka hälften av bostäderna, cirka 400 bostäder enligt exploateringskontoret, försvinner enligt stadsbyggnadskontoret.

På så vis hoppas staden att ärendet ska tas upp i högsta instans och att övriga delar av den stora byggplanen kan gå att genomföra som planerat.

"Dessa två kvarter ligger närmast Octapharmas fabrik och genom att lyfta ut dessa ur planen riskeras inte längre Octapharmas miljötillstånd och härigenom bedöms det föreligga goda förutsättningar för att detaljplanen i övrigt ska godtas av mark- och miljööverdomstolen".

I sitt överklagande skriver staden att de har gjort nya bullerutredningar som visar att nivåerna i de kvarvarande bostadskvarteren inte överskrider de tillåtna värdena. Även nya riskprognoser har gjorts gällande transporter med farligt gods och enligt staden visar dessa att det inte behövs några ytterligare skyddsåtgärder för bostadskvarteren eller det planerade torget.

Vad som ska hända med marken där bostäderna planerades framöver är däremot inte klart, enligt exploateringskontoret.

"Vad gäller framtiden för den ytan är det just nu litet för tidigt att svara på. Vi får titta på förutsättningarna för att kunna bygga något här sedan", skriver Anna Näslund, kommunikationsansvarig på exploateringskontoret i ett mailsvar.

Mitt i Kungsholmen har sökt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) för kommentar på beskedet om att hälften av bostäderna stryks med via sin presstab hälsar han att de inte kommenterar pågående domstolsprocesser.

BYGGSTRID. Octapharma, till vänster, överklagade och fick rätt i domstol. Nu backar staden om att bebygga delarna närmast läkemedelsbolaget. Foto: Per Brandt

STRYKS. Så här vill inte staden längre bygga vid Nordenflychtsvägen/Elersvägen Foto: Fojab/Stockholms stad

Planen

890 nya bostäder i fyra kvarter, med två förskolor. De två kvarter som nu föreslås strykas är planerade längs Nordenflychtsvägen och byggaktörerna är Borätt/Seniorgården

Två kontorskvarter.

Ett hotellkvarter.

Ett kvarter med en dubbelidrottshall.

Parkeringsgarage under Essingeleden.

Visa merVisa mindre