Många båtägare har fått betala flera tusenlappar mer om året, med den nya avgitsmodellen. Foto: Mostphotos

Stadens chockhöjning av båtklubbarnas avgifter var olaglig

2018 höjde Stockholms stad båtklubbarnas avgifter kraftigt. Men avgiften var olaglig och måste ändras. Tusentals båtägare jublar. – En klar seger för oss, säger Bertil Sjöholm, ordförande i Saltsjön-Mälarens båtförbund.

  • Publicerad 11:36, 25 mar 2020

Saltsjön-Mälarens båtförbund, där stadens knappt 100 båtklubbar är medlemmar, har vunnit en seger mot Stockholms stad.

2018 höjde Stockholms stad båtklubbarnas avgifter kraftigt. Men det var olagligt, visar en dom i Förvaltningsdomstolen.

– Det är en klar seger för oss. Förvaltningsrätten undanröjer stadens beslut. Exakt vad det innebär ska vi nu titta på tillsammans med en advokat, säger Bertil Sjöholm, ordförande i Saltsjön-Mälarens båtförbund (SMBF) där knappt 100 av stadens båtklubbar är medlemmar.

För idrottsförvaltningen innebär domen att avgiftsmodellen måste göras om och avgifterna sänkas.

Eftersatt underhåll

Bakgrunden är att Stockholm stad 2014 bestämde att båtlivet ska stå för sina egna kostnader. Några år senare gjordes en stor inventering som visade att stadens bryggor, kajer och pontoner behövde stora reparationer. Reparationerna skulle kosta 187 miljoner kronor under tio års tid. Och båtlivet skulle stå för kostnaderna, genom höjda avgifter.

Höjningen landade till sist på 50–70 procent. Ovanpå det tillkom en moms på 25 procent, efter en dom i Högsta förvaltningsrätten i juni 2018.

Reaktionen blev kraftiga. Saltsjön-Mälarens båtförbund hävdade att det var fel att dagens båtägare skulle stå för år av försummat underhåll från kommunens sida. Dessutom stred det mot den kommunala självkostnadsprincipen, menade förbundet.

– Vi har hävdat att det fel att låta dagens båtägare ta hela kostnaden för renoveringar av bryggor och kajer med en livslängd på 40–50 år. Avskrivningstiderna på investeringarna är helt enkelt för korta, säger Bertin Sjöholm.

Han överklagade domen, tillsammans med en kollega från Västermalms båtklubb. Nu har de alltså fått rätt.

Stockholms stad får inte ta ut en avgift baserad på sina behov av renovering just nu, utan kan bara kräva så mycket pengar av båtklubbarna som deras verksamhet kostar, enligt utslaget i Förvaltningsdomstolen.

Beslutet upphävs

Domen innebär att Stockholms stads beslut upphävs.

Alla de ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm som är anslutna till Saltsjön Mälarens Båtförbund och Stockholms Seglarförbund berörs.

Det handlar om över hundra klubbar och tusentals båtägare.

 Vi har tagit del av domen som nu har kommit och behöver lite tid till att göra en ordentlig läsning av den. Stadens juridiskt kunniga tjänstepersoner behöver sätta sig in i domslutet, sedan får vi avgöra hur vi kan agera framåt för skapa långsiktiga och moderna avtal, säger idrottsnämndens ordförande Karin Ernlund (C).

Staden har ännu inte beslutat om man ska överklaga domen eller inte.

Domen innebär inte att staden behöver betala tillbaka pengar till klubbarna.

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C). Foto: Pekka Pääkkö