Bättre parkbelysning vill majoriteten satsa på. Foto: Åsa Sommarström

Stadens budget: 5 punkter ur olika förslag

Mer gatubelysning, mindre ensamhet bland äldre och förskolelyft. Detta vill politikerna satsa på i sina budgetar. Majoritet och opposition prioriteter olika.

 • Publicerad 07:25, 14 nov 2018

På förra kommunfullmäktige lade både den nuvarande majoriteten (M, Lp och Kd) och oppositionen (C) samt (MP) lagt fram sina budgetförslag.

På nästa kommunfullmäktige i slutet av november beslutas om vilken budget Lidingö stad ska jobba efter de närmsta fyra åren. Majoritetens budget väntas gå igenom.

Här är fem punkter ut de båda budgetarna som nu står mot varandra.

5 punkter ur majoritetens budgetförslag

 1. Skattesänkning 20 öre (2019)
 2. It-investeringar: 3 miljoner kronor.
 3. Konstnärlig utsmyckning: 200 000 kronor.
 4. Gatu- och parkbelysning: 9 miljoner kronor.
 5. Skollokaler:  42 miljoner kronor.

5 punkter ur Centerpartiets budgetförslag (opposition)

 1. Skattesänkning: 5 öre.
 2. Förskolelyft: 6,8 miljoner
 3. Mer personal på fritidshem: 1,1 miljoner
 4. Minskad ofrivillig ensamhet hos äldre: 5,7 miljoner
 5. Bibehållen lön och bättre kvalitet för funktionsnedsatta i daglig verksamhet: 3,9 miljoner.

5 punkter ut Miljöpartiets budgetförslag (opposition)

 1. Nytt klimat- och miljöprogram och en klimatfond.
 2. Fler naturreservat och skonsam skogsvård utan vinstsyfte.
 3. Minska betygssegregationen
 4. Handlingsplan mot psykisk ohälsa bland unga
 5. Skapa en skolträdgård med skördemarknad på hösten.