Sjöscouternas kårlokal var listad som en av tre potentiella föroreningskällor. Foto: Holger Ellgaard

Staden visste om föroreningsrisken – sa inget

Redan innan Smedsuddsbadets plötsliga förorening fanns scouternas kårlokal med på stadens lista över potentiella föroreningsrisker. Men det har de själva aldrig fått veta. – Konstigt att staden inte nämnt risken innan föroreningen eller kollat med oss efter, säger scouten Erik Aronsson.

  • Publicerad 19:52, 20 jul 2018

Som Mitt i Kungsholmen igår rapporterade har Smedsuddsbadets vatten gått från ett av Stockholms renaste till att helt plötsligt uppvisa farligt höga nivåer av tarmbakterier.

En utredning ska hitta orsaken till föroreningen, men enligt en av stadens miljöinspektörer är det så svårt att de kanske aldrig lyckas.

Scouter pekas ut som möjlig källa

Ett bra ställe att börja leta på kan tänkas vara stadens egna lista över potentiella föroreningsrisker. I Smedsuddsbadets fall pekas dessutom endast tre ut: Kanadagäss, ett dagvattenutlopp och en avloppspump i Sjöscouternas kårlokal.

Går pumpen sönder åker scouternas avloppsvatten rakt ut i vattnet, knappa 150 meter från badstranden.

Vi hyr lokalerna av staden och de ansvarar för skötseln. Hade ingen aning.

Torbjörn Einarsson

Staden inte berättat om risken

Staden har inte bara känt till problemet utan själva till och med flaggat för att kontrollen av pumpen saknar rutiner.

Men när Mitt i Kungsholmen ringer Sjöscouterna S:t Görans ordförande Torbjörn Einarsson och frågar ifall det är deras pump som gått sönder förstår han inte frågan.

Husets avlopp är ju listat som en risk för badvattnet vid Smedsudden?

– Va? Det är ingenting jag känner till. Vi hyr lokalerna av staden och de ansvarar för skötseln. Hade ingen aning om att husets avlopp var en riskfaktor.

Han bollar vidare frågan till Erik Aronsson. Som gårdsfogde ansvarar han för den dagliga driften av huset och är lika förvånad han.

– Jag får konstanta rapporter om huset, och det är ett gammalt hus så saker strular, men jag har inte hört eller sett någonting om att vår avloppspump är trasig.

Har inte staden ringt och ställt samma fråga?

– Nej det är första gången jag hör om det. Lite konstigt att staden inte nämnt risken innan föroreningen eller kollat med oss efter.

Vad gör ni nu när ni vet att huset är en potentiell källa till föroreningen?

– Det tog mig lite på sängen om jag ska vara ärlig men vi måste ju snabbt ringa dit en rörmokare och se hur det ligger till med pumpen. Det hade vi gjort för länge sedan om vi visste om risken.