En graffittivägg med porträtt, en ny lekplats och ett ställe att ladda mobilen på var några av Rinkebybornas förslag. Foto: Stefan Källstigen

Staden vill satsa 20 millar på att göra Rinkeby mer trivsamt

Rinkeby väntar en rejäl en rejäl upphottning. Staden vill nämligen satsa 20 miljoner kronor på att göra det mer trivsamt i stadsdelen. Och de som har tagit fram detaljplanen är främst barn och unga kvinnor från Rinkeby.

  • Publicerad 05:00, 18 sep 2019

Sliten lekpark och sittbänkar, smutsiga gator och en allmän eftersatt skötsel av den offentliga miljön. Så beskriver Stockholms stad Norra stadsparken i Rinkeby och Norra Rinkebygången.

Nu finns ett förslag på bordet som handlar om att rusta upp dessa plaster för drygt tolv miljoner kronor. Men redan i juni fattades ett beslut om att rusta upp Skårbyplan i Rinkeby för sju miljoner kronor. Där byggs bland annat en trapp mot Rinkebygången och träd ska planteras.

Illustration över hur Norra stadsparken i Rinkeby kan se ut efter upprustningen.

Förutom att platser förhoppningsvis blir finare än vad de är nu berättar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menar att dessa satsningar förhoppningsvis ska göra platserna tryggare.

– Det här kommer ge mer liv och rörelse på platserna. Om folk känner en tillhörighet till platserna så är det större chans att de kommer vistas där och därför blir platserna förhoppningsvis tryggare, säger han.

En plats av och för Rinkebybor

Och att få Rinkebyborna att känna en tillhörighet till de här platserna har varit viktigt när man har tagit fram detaljplanerna.

– Det som är riktigt roligt med det här är att barn från Kvarnbyskolan och fokusgrupper med unga Rinkebytjejer har fått vara med och säga vad de efterfrågar kring platser och vad de vill ta bort, säger Daniel Helldén.

Förslagen som kom in från Rinkebyborna var många – och många av dem kommer att bli verklighet. Bland annat efterfrågade de unga kvinnorna att ha en plats där de kan hänga, ladda mobilen och ha fritt wi-fi. Om förslaget blir verklighet så kommer även en sån plats bli verklighet enligt Helldén.

Barnen ville väldigt gärna behålla lekparken, men de ville att den skulle rustas upp och förnyas. Även det kommer bli verklighet.

Det har enligt Daniel Helldén varit viktigt att få igenom så många av Rinkebybornas egna idéer som möjligt.

– Det gör att de som rör sig i här känner att det är deras område, säger han.

Eventuell byggstart nästa år

Men det är ännu inte skrivet i sten att det här kommer att bli av. Trafiknämnden röstar om förslaget på torsdag.

Om det går igenom väntas byggstarten ske 2020 och upprustningarna väntas vara klara våren 2021.