Staden vill sälja Långsjö gård

Stockholm stad vill inleda en försäljningsprocess av Långsjö gård i Älvsjö. Beslutet klubbas i fastighetsnämnden den 16 oktober.

  • Publicerad 12:54, 12 okt 2018

Stockholms stad vill sälja Långsjö gård i Älvsjö. Idag förvaltas de två byggnaderna av staden, men verksamheten är olönsam, skriver fastighetskontoret i ett inriktningsbeslut. Förra året visade resultatet minus. Gården används som bostäder idag.

Enligt ett tidigare beslut ska staden sälja fastigheter som inte är av strategisk vikt för staden och enligt fastighetskontoret finns inget intresse av lokalerna för stadens förvaltningar.

På tisdag, den 16 oktober, ska fastighetsnämnden besluta om en försäljningsprocess ska inledas.