Höjdare. Hitills har planen varit att de två tornen ska få 78 respektive 58 våningar med totalt 1200 lägenheter. Foto: Wingårdhs

Staden: Troligt att Tellus towers sänks

Byggs Tellus towers måste flygandet till och från Bromma minska, enligt flygplatsens ägare. Nu ser staden över höjdarbygget –  och flaggar för att tornen kan krympas.

  • Publicerad 10:31, 1 apr 2020

Redan för två år sen sa Arlandas och Brommas statliga ägare Swedavia nej till stadens plan att bygga de två omtalade höjdartornen vid Telefonplan. Swedavia har argumenterat för att bygget kommer tvinga fram stora förändringar av flygets motorvägar i luften.

Professor: Därför är Tellus towers inte skrotat

Nu har flygplatsägaren lämnat en fördjupad utredning av frågan till staden. Den slår fast att Tellus towers kan byggas men inte utan att det får stora konsekvenser för flygandet till och från Stockholm, enligt Martin Bäcklin kvalitetsansvarig för flygsäkerheten Swedavia Bromma.

– Det finns förutsättningar att uppföra Tellus towers men inte med mindre än att kapacitet till Bromma reduceras. Uppförs byggnaderna kommer luftrummet att bli lite för trångt vilket i förlängningen påverkar flygplatsens kapacitet, säger Martin Bäcklin.

"Säger varken bu eller bä"

I dag är Brommas maxtak 31 in- och utflygningar per timme. Så högt tryck har inte flygplatsen dygnet runt, utan trafiken går i vågor med fem peakar om dagen. Hur många färre flygningar som Tellus towers skulle innebära till och från Bromma kan inte Martin Bäcklin kommentera.

Han understryker också att Swedavia i det här läget inte ger staden ett rakt svar på frågan om tornen kan byggas eller inte.

– Vårt förhandsbesked säger varken bu eller bä. Det är av stor vikt för oss att ha goda relationer till staden och våra grannar, inte minst då flygplatsens vara eller icke vara historiskt sett tenderar att bli en del av valdebatten. Vi försöker gå den fina balansgången och vara så medgörliga som det bara går, säger Martin Bäcklin.

Stadsbyggnadskontoret offentliggör inte hela Swedavias svar men i en skriftlig kommentar till StockholmDirekt skriver Peter Tomtlund, stadsplanerare på kontoret, att Swedavias synpunkter inte omöjliggör att staden går vidare med projektet. Däremot ska staden nu "se över strukturen" för hela centrala Telefonplan.

Tornen kan sänkas

Tidigare i år slog en rapport gjord av Nyréns arkitektkontor fast att byggnaderna kommer påverka stadens kulturmiljö och stadens silhuett på ett mycket negativt sätt.

– Den kulturmiljöutredning som har genomförts pekar mot att vi kommer att förorda en lösning där våningsantalet på Tellus towers sänks. Flygets intresse väger tungt men är en fråga som tillsammans med andra frågor omfattas av den helhetsbedömning som stadsbyggnadskontoret nu genomför, skriver Peter Tomtlund.

Staden ska också bland annat se över bristen på grönytor i området.

Ett något förändrat förslag för Telefonplans utveckling och Tellus towers ska upp i stadsbyggnadsnämnden för ett beslut innan sommarsemestern, enligt Tomtlund.

Ny stadsbild. Tellus towers bedöms påverka kulturmiljön vid Svandammsparken mycket negativt, enligt en ny utredning. Foto: Wingårdhs

Det här händer nu

Utredningar om hur tornen påverkar flyget och stadens kulturmiljöer är nu klara.

Staden räknar med att ta beslut om man går vidare med en ny detaljplan innan sommaren.

Om planarbetet fortsätter hålls ordinarie samråd nästa år.

Granskning och antagande av planen planeras i så fall 2022.

Byggbolaget SSM uppger på sin hemsida att försäljning av bostäderna kan starta under året.

Visa merVisa mindre