Staden svarar – därför stänger vi akutboenden

Hammarbybackens akutboende stängdes förra veckan. Stödboende Ankaret i Aspudden ska stänga nästa år. – De hemlösa har blivit färre, säger Jenny Swärd på socialförvaltningen.

  • Publicerad 14:04, 4 okt 2018

Den 18 september beslutade socialnämnden att stänga Hammarbybackens planeringshem för hemlösa. Akutboendet som hade 32 platser stängdes den 1 oktober. Orsaken är enligt Jenny Swärd, avdelningschef på socialförvaltningen, att platserna inte har kunnat fyllas eftersom antalet hemlösa har minskat.

– Akutboendet Hammarbybacken har haft en låg beläggning sedan 2017. Under 2018 har den sjunkit ytterligare och från april har den legat mellan 68 och 75 procent. Och vi bedömer att det kommer fortsätta så. Överlag har vi haft en låg beläggning på våra akutboenden, säger hon.

När det gäller stödboendet Ankaret i Aspudden, som har 29 platser, är ännu inga beslut fattade, men tanken är att även det boendet ska stängas i början av 2019. Även där är skälet att platserna inte fylls till den grad som Stockholms stad vill.

Vart ska de hemlösa ta vägen?

– De ska vända sig till stadsdelsförvaltningen som kan bevilja olika stöd och boendeformer, säger Jenny Swärd.

Men i praktiken fungerar inte alltid så. Flera hemlösa vänder sig kvällstid direkt till respektive boende som då får kontakta hemlöshetsjouren eller socialjouren för att kunna skriva in dem.

”Vi har tak-över-huvudet-garanti”

Hemlöse Juha som Mitt i pratar med säger att han redan vet fem personer, mellan 65 och 70 år, som bor på gatan efter att Hammarbybacken stängde.

Hur kommer det sig om det finns platser över? Är ni dåliga på att informera om vilka platser ni har?

– Nej det tror jag inte. Om de vänder sig till stadsdelsförvaltningen eller hemlöshetsmottagningen så kommer de att få plats och få hjälp. Vi har ju faktiskt en tak-över-huvudetgaranti som ska bereda folk tak över huvudet. Sedan så bor de flesta hemlösa inte på akutboende utan på andra sätt som träningslägenhter eller Bostad först, säger Jenny Swärd.

Stockholms stads senaste sammanställda hemlöshetsmätning gjordes 2016, då fanns 2420 hemlösa. Det är minskning jämfört med 2014 då det fanns 2651 hemlösa och med 2012 då det fanns 2866.

– Det är fantastiskt. Staden har gjort ett gediget arbete med många insatser för att minska hemlösheten, säger Jenny Swärd.

Stadsmissionen har härbärgen

Även Stadsmissionen som driver flera härbärgen har haft en lägre beläggning under vår och sommar i år.

I våra boenden så hade vi ganska låga beläggningsnivåer under våren och sommaren när det var ovanligt varmt. Då var det inte fullt. Men nu är det det. Efter sommaren ligger beläggningen på 95 procent. De stora problemen brukar komma när det är väldigt kallt ute, då kommer stora grupper hit, säger Jonas Wihlstrand, socialchef för Stockholms stadsmission.

Har Stockholms stad tagit höjd för att det kan vara så även hos er, när ni fattade besluten om stängning?

– Absolut. Vi följer de här siffrorna år för år och vi har beredskap även för att det blir kallt, säger Jenny Swärd.