Staden säljer topphemlig atomsäker bunker

Staden vill sälja ett unikt bergsrum – Elefanten – som skulle skydda stadens ledning vid atomkrig. Det har stått helt intakt sedan kalla kriget. Försvaret är sugna att lägga vantarna på det, enligt fastighetsnämndens ordförande.

  • Publicerad 14:28, 14 jun 2017

Under kalla kriget var hotet om kärnvapen överhängande. Om Stockholm skulle bli bombat måste kommunledningen och andra viktiga samhällsfunktioner ta skydd – vilket de kunde göra i en gigantisk underjordisk anläggning som gick under kodnamn Elefanten.

200 personer kunde bo och jobba här helt avskurna från världen i upp till en månads tid.

Används inte längre

Elefanten, som ligger under Edsberg i Sollentuna, byggdes i största hemlighet och togs helt ur bruk 1998.

Men anläggningen är fortfarande inredd som på 1970-talet med teknisk utrustning, kaffemuggar i hårdplast och skyddsplasten kvar på madrasserna i byggnaden som inrymmer logement.

Ikea-muggarna från 70-talet är rena drömmen för inredningsnostalgiker.

Vill sälja bergsrummet

Nu vill fastighetskontoret i Stockholm, som förvaltar anläggningen, sälja den eftersom den mist sin funktion. Inriktningsbeslut ska tas i nästa fastighetsnämnd 20 juni.

– Det är försvaret som uttryckt intresse om att köpa. Vad de ska använda den till vet jag inte, säger Jan Valeskog (S) fastighetsnämndens ordförande.

Mitt i har kontaktat Försvarsmakten som hänvisar till Fortifikationsverket, som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.

Vill inte ge besked

Johan Danielson, kommunikationsansvarig där, vill varken säga bu eller bä om huruvida försvaret ska köpa Elefanten.

”Vi kommenterar aldrig pågående, planerade eller genomförda fastighetsförvärv eller försäljningar förrän ärendena är slutligt behandlade i myndigheten. Om de tillhör den hemliga, slutna delen av våra fastigheter kommer de ligga under sekretess även fortsättningsvis”, skriver han i ett mejl.

Han kan inte heller säga vad som skulle hända med originalinredningen, om försvaret skulle ta över driften.

Reportage om Elefanten i Mitt i 2012.

Prislappen hemlig

Vad anläggningen kommer att kosta är hemligt. Beslutsunderlaget om försäljningen i fastighetsnämnden är sekretessbelagt, med hänvisning till att inga avtal ännu har slutits.

Unikt skick

Stockholms stad förvaltar runt 50 bergsrum, men Elefanten är unik eftersom ingen annan anläggning är så här pass välbevarad enligt Stockholms läns museum.

De stora skyddsrummen som byggdes i Stockholms innerstad finns kvar, men används i dag som något annat. Som till exempel parkeringsgaraget Katarina vid Slussen.

Fakta

Här finns fler dolda rum

Under Skeppsholmskyrkan i centrala Stockholm döljer sig ett 4 000 kvadratmeter stort bergsrum som skulle fungera som en ledningscentral och torpedverkstad åt försvaret.

Vita Bergen, Södermalm. Med kodnamn Pionen var en av Stockholms stads framskjutna ledningscentraler. Hyrs i dag av företaget Bahnhof, som bland annat hyr ut serverutrymme till Wikileaks.

Lissma Huddinge. Civilförsvarsanläggningen Vargen är en kopia av ledningscentralen Elefanten i Sollentuna. Skulle användas som reserv om någon av de två anläggningarna slogs ut. Drivs i dag av ett dataföretag.

Katarina, Södermalm. Katarinagaraget var ursprungligen Stockholms stads största skyddsrum med en yta på 15 000 kvadratmeter. Är i dag garage.

Arholma, Norrtälje. Ledningscentral och kustartilleri. Skulle försvara Stockholms infartsleder vid invasion. Fungerar i dag som museum och vandrarhem.

Visa merVisa mindre