Renoverings­behov. Lillsjönäs gård ska under hösten gå ut till försäljning. Foto: Samuel B­argabriel

Staden säljer Lillsjönäs gård till högstbjudande

De senaste två åren har Lillsjönäs gård i närheten av Abrahamsbergs tunnelbana stått tom. Nu ska huset säljas till högstbjudande.

  • Publicerad 16:48, 18 maj 2020

2016 beslutade fastighetsnämnden att Lillsjönäs gård från 1800-talet ska säljas. Huset är k-märkt men i stort behov av renovering.

LÄS ÄVEN: Hyresrätter kan byggas i gårdshus från 1800-talet

Tanken var då att ett av stadens bostadsbolag, Stockholmshem, skulle köpa byggnaden och omvandla den till hyresrätter. Men försäljningen uteblev då stadsbyggnadskontoret bedömde att planen var för omfattande. Man vände sig då till stadens skolfastighetsbolag, Sisab, som även de tackade nej.

– Det har varit många turer och man har tittat på olika alternativ, men det har inte funnits ett helhetstänk. Fyra år senare har huset i slow motion dribblats mellan olika förvaltningar och i åratal stått helt outnyttjat, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Får inte rivas

Sedan 2018 har byggnaden stått tom, och nu har fastighetsnämnden beslutat att Lillsjönäs gård ska hamna på exploateringskontorets bord istället.

– Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt. Avsikten är att byggnaden ska säljas till högstbjudande under hösten, säger Dennis Wedin.

I den nuvarande detaljplanen som finns för byggnaden, står det att både huset och trädgården ska anpassas till det kulturhistoriska värdet, och att gården inte får rivas. Dock medger detaljplanen att byggnaden kan användas till bostäder, men det är inget krav.

Nu återstår det alltså att se vem den nya köparen blir och vad som händer med gården.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd utanför Lillsjönäs gård. Foto: Stockholms stad

Lillsjönäs gård

Byggdes 1834 för att användas som sommarbostad med mindre jordbruk.

1908 köpte Stockholms stad gården och tomterna runtomkring.

Den har senare används som både barnhem, ungdomsgård och föreningslokal.

Sedan 2018 har byggnaden stått tom.

Visa merVisa mindre