Stockholms stad och appen Tiptapp möts i mark- och miljödomstolen. Foto: Mostphotos

Fakta

Alla turer kring Tiptapp – detta har hänt

Mars 2016: Appen Tiptapp lanseras på Lidingö.

September 2018: Stockholms stad förbjuder Tiptapp att förmedla transport av avfall från privatpersoner.

I miljöbalken står att hanteringen av avfall inte får utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar. Det hela kallas det kommunala avfallsmonopolet.

Oktober 2018: Tiptapp överklagar stadens beslut, men länsstyrelsen avslår överklagan.

Tiptapp säger att de ska överklaga beslutet till nästa instans – mark- och miljödomstolen.

December 2019: Flera vittnar om att avfall som lejts bort via Tiptapp dumpats i skogen.

Januari 2020: Stockholms stad lanserar sin egen konkurrerande tjänst, som ska hjälpa privatpersoner att bli av med grovsopor.

Februari 2020: Tiptapp har överklagat till mark- och miljödomstolen och staden har möjlighet att lämna ett yttrande.

Visa merVisa mindre

Staden sågar Tiptapps överklagan – och vägrar förhandla

Striden mellan Stockholms stad och Tiptapp fortsätter. Apptjänsten har överklagat stadens förbud och bjuder in till förhandling. Men staden sågar överklagandet och avböjer dessutom inbjudan. ”En muntlig förhandling skulle inte tillföra något”, skriver de i ett yttrande.

  • Publicerad 04:58, 13 feb 2020

Relationen mellan appen Tiptapp och Stockholms stad är minst sagt frostiga.

Tiptapp vill med sin app ge privatpersoner möjlighet att hjälpa varandra med att forsla bort grovsopor. Men staden pekar på det kommunala avfallsmonopolet och betonar dessutom att sopor från Tiptapp ofta hamnar i skogen – i stället för på återvinningen.

Rättstvisten trappas upp

Bråket har gått till domstolen och snart är det dags för mark- och miljödomstolen att säga sitt. Men innan dess har Stockholms stad chans att ge sin syn på saken. Och det gör de. Med besked.

Inte nog med att Tiptapp bryter mot lagen och avfallet hamnar i skogen, dundrar staden, det finns dessutom inget nytt att tillägga.

Tiptapp har också bjudit in till muntlig förhandling, men får kalla handen:

”Målet rör rena rättsfrågor och parterna har utförligt redovisat sina ståndpunkter i de skriftliga inlagorna. En muntlig förhandling skulle inte tillföra något och är uppenbart obehövlig, men skulle medföra att handläggningen förlängs och att den otillåtna verksamheten kan fortsätta ytterligare en tid.”

Staden lanserade egen konkurrent

Staden har också försökta kontra på Tiptapps egen planhalva och lanserat en egen tjänst för bortforsling av avfall – Returtjänst. Den ska precis som Tiptapp köra bort grovavfall på privatpersoners beställning mot en kostnad, med skillnaden att aktören är upphandlad av Stockholms stad.