Bron är unik i länet, menar länsstyrelsen. Foto: Kenny Bengtsson

Staden: Projektet försenas av överklagandet

Rundan i förvaltningsrätten kommer att försena och fördyra broprojektet, menar stadens projektledare Jan Werner. – Olyckligt att man vill använda överprövningsrätten i syfte att stoppa projektet, säger han. Men staden har tidigare struntat i rekommendationer från bland annat länsstyrelsen.

  • Publicerad 12:02, 15 okt 2018

Det kommer att ta längre tid och bli dyrare när Lidingö stads beslut att riva Gamla Lidingöbron och bygga en ny bro överklagats.

Det menar Lidingö stad. I ett pressmeddelande framför staden att stadsutvecklingsföretaget Urban Nouveau som överklagat ”saknar talerätt eftersom de aldrig haft för avsikt att delta i upphandlingen”. Staden begär också att förvaltningsrätten handlägger ärendet skyndsamt.

Regelverket måste ha sin gång

– Det är olyckligt att man vill använda överprövningsrätten i syfte att stoppa projektet. Vi har ett attraktivt anbud som vi vill arbeta vidare med. Till skillnad från Urban Noveaus förslag är anbudet baserat på säkra tekniska lösningar, i enlighet med miljödom, antagna detaljplaner och överenskommelser med SL och Stockholms stad. Det är också väl förankrat med ett antal politiska beslut ända sedan 2012. Vi måste dock acceptera det formella regelverket och invänta slutligt besked, säger projektledare Jan Werner, Lidingö stad.

Vi har ett attraktivt anbud som vi vill arbeta vidare med.

Jan Werner

Urban Nouveau har  varit i kontakt med staden under flera år och presenterat sitt förslag ingående, såväl tekniskt som ekonomiskt.  Anledningen att de inte deltog i upphandlingen, säger de själva, är för att anbudet som gick ut handlade om att riva Gamla Lidingöbron.

Struntade i länsstyrelsens invändningar

Lidingö stad menar att beslutet att riva bron är förankrat med politiska beslut sedan 2012. Dock har frågetecken kring beslutsprocessen som ledde rivningsbeslutet rests.

Staden valde till exempel helt att strunta i länsstyrelsens och Stockholm läns museums yttranden om Gamla Lidngöbrons kulturmiljövärde.  Länstyrelsen påpekande att ”Gamla Lidingöbron är den enda i sitt slag i länet  och att den har ett stort kultur- och teknikhistoriskt värd. Stockholms läns museum ville se ett alternativ till rivning.