Boden och bråten på det inhägnade området kan vara otillåtna. Foto: Märta Lefvert

Staden pressar Fratia om kyrkbygget i Bredäng

Tiden rinner ut för det havererade kyrkbygget i Bredäng. I våras stämde staden kulturföreningen Fratia för avtalsbrott och nu utreder stadsbyggnadskontoret om husvagnen och byggbråten som står i området är otillåtna.

  • Publicerad 09:30, 29 jun 2018

Om allt gått enligt planerna skulle en rumänsk-ortodox kyrka med församlingshem ha stått på tomten vid Ålgrytevägen-Stora Sällskapets väg, vid det här laget. I stället är ett stort område inhägnat sedan 2013. Stora högar av sprängsten, vattenansamlingar och lera misspryder tomten.

I våras stämde Stockholms stad kulturföreningen Fratia, som ansvarar för det havererade projektet. Enligt staden har Fratia brutit både mot exploateringsavtalet och tomträttsavtalet, genom att inte börja bygga i rimlig tid.

Fratia grävde alltså upp tomten redan 2013 – ett misstag eftersom ett giltigt bygglov ännu inte fanns. Först sommaren 2016 fick Fratia bygglov för församlingshemmet, och i februari 2017 för kyrkan och kapellet. Ändå har inget hänt. Fratia har helt enkelt inte lyckats finansiera bygget.

Däremot har Fratia ställt en husvagn på platsen,omgiven av stora mängder byggbråte. Också för detta krävs bygglov, men det har inte Fratia. Exploateringskontoret har därför gjort en anmälan till stadsbyggnadskontorets tillsynsenhet, som startat en utredning. Utredaren kräver nu Fratia på besked om varför man ställt dit alltsammans, utan vare sig bygglov eller startbesked. Syftet är att få föreningen att städa upp.

Det inhägnade området, fullt av sten och lera, gör många Bredängsbor upprörda.   Foto: Märta Lefvert

Stockholms stad försöker nu alltså komma åt Fratia på flera sätt – dels genom stämningen i våras, som kan kosta Fratia åtskilliga miljoner kronor, dels genom att ifrågasätta byggupplaget på tomten.

Ännu en sak som försvårar läget för Fratia är att bygglov bara är giltiga i två år. Det innebär att bygglovet för församlingshemmet gick ut den 23 juni i år. Bygglovet för kyrkan och kapellet går ut i februari 2019.