FÖRFALLER. Nu får det vara nog med förfallet av Hovings malmgård på Södermalm, menar staden. Foto: Sophie Stigfur/Wikimedia/Holger Ellgaard

Staden pressar byggjätte att rädda anrikt hus

Efter att StockholmDirekt rapporterat om förfallet av Hovings malmgård på Södermalm sedan Einar Mattssons Byggnads AB tagit över tomten – kräver staden nu att byggbolaget agerar.

  • Publicerad 14:51, 18 sep 2018

Det var 17 juli som StockholmDirekt rapporterade om att Hovings malmgård, uppförd år 1770 på Alsnögatan i närheten av Danvikstull, tillåtits förfalla sedan Einar Mattssons Byggnads AB köpte tomten av staden år 2000.

Något som retat gallfeber på såväl förbipasserande grannar som Stadsmuseet. Den senare har riktat skarp kritik mot byggbolaget som man menar inte gjort tillräckligt för att underhålla den anrika kåken. Eftersom den är k-märkt får den inte rivas, men enligt skyddsbestämmelser från detaljplanen står det också att huset inte får förvanskas, förändras eller förfalla, enligt Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef på Stadsmuseet.

– Huset ska bibehållas i gott skick, det finns underhållskrav i avtalet när staden säljer byggnaden. Vi har flera gånger försökt få tag i bolaget för att påminna dem om den skyldigheten, men vi har aldrig fått svar.

Här förfaller det anrika huset på Södermalm

Einar Mattsson Byggnads sa å sin sida att huset varit tomt under de senaste tre åren av säkerhetsskäl på grund av det dåliga skicket, men att man rest ett staket runt kåken för att förhindra att lösa delar faller ner på de dagisbarn som leker i trädgården – medan man förhandlar med staden hur huset bäst ska användas.

Att hänvisa till en tre år lång pågående diskussion medan huset vittrar sönder, dög inte som förklaring enligt flera av våra läsare, såväl som Stadsmuseet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Dagen efter StockholmDirekts artikel skickade MP:s Cecilia Obermüller en tillsynsanmälan till stadsbyggnadskontoret, med kravet att byggbolaget fullföljer sin underhålls- och vårdnadskyldighet enligt plan- och bygglagen och krävs på vite.

MP: Rädda Hovings malmgård från förfall

Efter anmälan har stadsbyggnadskontoret nu gjort en besiktning 5 september. I rapporten konstateras sprickor i huset och att puts delvis fallit bort från fasaderna. Det stängsel som rests kring kåken av säkerhetsskäl skulle dessutom "utan svårighet vara möjligt att öppna", bland annat där sektionerna enbart fästs samman med tejp – eller ingenting alls.

Förr. Hovings malmgård, längst till vänster, 1890-tal. Foto: Wikimedia Commons

INHÄGNAT. Staden ger inte mycket för det stängsel som ska skydda barn från nedfallande delar på huset. Foto: Sophie Stigfur

Staden har nu krävt Einar Mattsson Byggnads AB:s respons på rapporten, samt en utförlig plan för hur man ska fullfölja sin underhållningsskyldighet. Även exploateringskontoret har ombetts ge sin syn på situationen, utifrån rollen som fastighetsägare.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Enligt Axel Grahn, handläggare på stadsbyggnadskontoret, är det ännu för tidigt att säga vilken typ av repressalier som kan bli aktuella, eftersom handläggningen fortfarande är i startskedet. Efter att svaren inkommer kommer kontoret återkoppla till stadsbyggnadsnämnden och ta ställning till vad nästa steg i handläggningen blir, skriver han i ett mejl.

Exploateringskontoret och Einar Mattssons har fram till 28 september på sig att inkomma med sina svar.

Hovings malmgård...

....uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving. Han ägde även kvarnen Klippan som stod på nuvarande Danviksklippan fram till 1903. Den användes för att mala färg till Hovings färgeri.

...kallas ibland Hiertas malmgård, då Lars Johan Hierta, som startade Aftonbladet, bodde här 1842-1848. Han grundade även Liljeholmens stearinfabrik, som flyttade från Liljeholmen till malmgården på Söder runt 1940. Senare uppfördes också stora tillverkningslokaler och en ingenjörsbostad vid malmgården. Hierta flyttade 1848 på grund av engagemanget i en sidenfabrik han startade på Barnängen intill.

...1971 flyttade Liljeholmens stearinfabrik till Oskarshamn. Därefter stod lokalerna tomma några år tills alla hus på fabriksområdet revs 1975–1976, förutom Hovings malmgård. På fabrikens plats uppfördes senare ett stort kontorshus. Malmgården stod länge obebodd och blev alltmer förfallen och vandaliserad.

...1979 köpte Stockholms stad byggnaden och gjorde en genomgripande renovering. Gården användes sedan som kontor. År 2000 såldes huset till Einar Mattssons Byggnads AB, som är byggherre för det kommande kvarteret Persikan intill: med 1 160 bostäder, förskolor och en ny park.

...är blåklassad av Stadsmuseet vilket innebär att det kulturhistoriska värdet anses motsvara det som krävs för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen. Kort sagt: kåken får inte rivas, eller förfalla.

Visa merVisa mindre