Ansökan. Utbildningsförvaltningen har blivit mer noggranna när de bedömer fristående resursskolors ansökningar om tilläggsbelopp. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Staden om stöd till resursskolor: måste följa lagen

Stockholms stad utökar stödet för elever med omfattande behov, samtidigt som fristående resursskolor i lägre utsträckning beviljas bidrag för samma elevgrupp.

  • Publicerad 15:40, 4 feb 2021

Det finns varken en ambition eller möjlighet att konkurrera ut varandra.

En del i Stockholms stads budget är att utveckla det särskilda stödet i skolan, se faktaruta. Samtidigt har flera fristående resursskolor kritiserat stadens hårdare krav för tilläggsbelopp, alltså det extrabidrag som friskolor kan ansöka om för elever med samma behov av omfattande stöd.

Bland annat har Lunaskolan i Bromma efter detta infört antagningsstopp, något vi rapporterade om förra veckan.

Helene Moquist, enhetschef på uppföljningsenheten på utbildningsförvaltningen, säger att ansökningarna bedöms med utgångspunkt i att skollagen ändrades 2016, för bli mer likvärdiga.

– Vi ser det inte som att vi har skärpt kraven, utan det är ett förtydligande i lagen som vi tar avstamp i. Tilläggsbeloppet för en elev ska vara individuellt bestämt, tidigare bedömde vi nästan alla ansökningar genom att väga in skolans samlade organisation, säger hon.

Nu måste skolan tydligt redovisa den specifika elevens behov, samt vilka åtgärder som görs.

Även skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) säger att det handlar om att följa lagen.

– Det har varit flera rättsfall i förvaltningsrätten om nivåerna på tilläggsbeloppet. Man får inte betala ut maximalt belopp om skolan inte kan påvisa att de gör de insatser som krävs, säger hon.

Trestegsmodellen för särskilt stöd i kommunal skola

Steg 1: Tydligare krav på att alla skolor i staden ska bygga ut sina särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av extra stöd.

Steg 2: Staden inför övergripande stadsdelsresursgrupper, vilket innebär att flera olika skolor i en stadsdel kan samla barn med mer omfattande behov av stöd i en grupp. Men det är fortfarande hemskolorna som har ansvar för eleverna.

Steg 3: Stadsövergripande centrala grupper med särskild inriktning, CSI, för barn med mycket omfattande behov av särskilt stöd. Har funnits sedan tidigare. Här samverkar skolan med både socialtjänsten och andra aktörer.

Källa: Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021

Visa merVisa mindre

Garanterat stöd för CSI-elev

Grundbeloppet för en elev i högstadiet på en fristående resursskola är cirka 150 000 kronor per år. Om skolan får beviljat tilläggsbelopp för en elev, kan de få upp till cirka 210 000 kronor extra i bidrag.

Kommunala skolor med CSI-grupper, det vill säga elever med omfattande behov av särskilt stöd, får per automatik i genomsnitt 350 000 kronor per elev och år. Ersättningen baseras på antal platser och idag finns 200 platser i CSI-grupper.

Isabel Smedberg-Palmqvist säger att eftersom CSI-grupperna är stadens egna så har utbildningsförvaltningen full insyn i barnens behov och vilka insatser de får, till skillnad från hos de fristående skolorna.

Kan det inte tolkas som att staden konkurrerar ut de fristående resursskolorna?

– Det finns varken en ambition eller möjlighet att konkurrera ut varandra. Resursskolorna gör ett jättebra arbete, och bara för att de får avslag på sin ansökan betyder det inte att de får noll kronor, utan de kan få ett lägre belopp.

"Svårt att tydliggöra mer"

Men Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, menar att det är svårt för resursskolorna att tydliggöra ännu mer vad eleven har för behov när de redan har redovisat olika läkarintyg och utlåtanden.

Hon tycker att grundproblemet är att det är kommunen som gör bedömningen av stödbehovet. Ulla Hamilton menar att det vore rimligare om en oberoende instans ansvarar för bedömningen om tilläggsbeloppet och stödbehov, och föreslår exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Det förefaller som att det ställs mycket högre krav på utredningarna av resursskolorna än på kommunens skolor. När en elev som tidigare gått i stadens CSI-grupper kommer till en fristående resursskola, får den skolan en betydligt lägre summa pengar i tilläggsbelopp motsvarande vad CSI-gruppen fick, säger hon.

Mer om pengarna

Kommunal skola med CSI-grupp får per elev/år: skolpeng, socioekonomiskt stöd om eleven har rätt till det samt verksamhetsstöd. Totalt cirka 350 000 kronor.

Fristående resursskola får per elev/år: skolpeng, socioekonomiskt stöd om eleven har rätt till, strukturbelopp samt att skolan har möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp. Cirka 150 000 kronor utan tilläggsbelopp, omkring maximalt 360 000 kronor om skolan beviljas fullt tilläggsbelopp.

Visa merVisa mindre