GNAGARE. Bäverstammen har ökad drastiskt de senaste åren enligt stadens skadedjurssamordnare Tommy Tuvunger. Foto: Mostphotos

Staden om bäverstammen: Måste skjutas av

Två medborgarförslag om att skjuta av bävrar på Essingeöarna skapade debatt i lokala Facebook-grupper. Nu svarar staden.

  • Publicerad 07:00, 23 feb 2021

Flytta eller skjut av bävrarna. Det tyckte två medborgare från Lilla och Stora Essingen som lämnat in medborgarförslag om det då de menar att bävrarna gör stor skada på framförallt träden.

Ö-bor vill få bort bävrar: "Skjut av"

Nu svarar stadsdelen och bekräftar att det finns problem med bävrarna som skadar träd och att Essingeöarna är utsatta områden. Därför har man exempelvis nätat in större träd på Stora Essingen för att försöka skydda dem.

Men när det gäller att hålla bäverstammen i schack är det trafikkontorets bord. Dit skickas förslagen för kännedom, skriver stadsdelen i sitt svar.

Och enligt stadens skadedjurssamordnare Tommy Tuvunger har bäverstammen ökat drastiskt de senaste tio åren och i synnerhet de sista fem. I brist på naturliga fiender måste staden skjuta av stammen, cirka 20 bävrar om året skjuts enligt honom.

– Till skillnad från exempelvis vildsvin har vi ingen nollvision på bävrar, de måste få vara någonstans. Men man kanske ska se att det finns kolonier där de inte gör så mycket skada. För de gör mycket skada på parkmark, säger Tuvunger.

Hur väljer ni ut vilka platserna där bävrar ska skjutas?

– Vi tittar på var det är värst skadeverkningar och gör bedömningar. På exempelvis Stora Essingen finns det vissa tomter där bävrarna går upp och gnager på privatpersoners träd, det är inte så bra. Det är en sak om de gnager på träd längs en strandpromenad, det är kanske inte lika värdefulla träd exempelvis. Men vissa bävrar är kanske på Essingeöarna vissa veckor och sedan på någon annan plats några veckor senare. Så det går inte att säga något i förväg, det sker alltid med kort varsel.