Här på Sibyllegatan nobbar staden en ny synagoga. Foto: Olle Anrell

Staden nobbar planer på synagoga

Vill göra om mattbutik på Sibyllegatan – stadsbyggnadskontoret gör tummen ner.

  • Publicerad 15:15, 23 maj 2018

På bottenvåningen på Sibyllegatan 33-35, samt en våning över, och en under skulle synagogan ligga enligt bygglovsansökan som skickats in till staden.

Lokalen skulle ta emot 170 personer. Men även om stadsbyggnadskontoret säger att det i teorin skulle kunna funka att ha en synagaoga i de bakre delarna av bottenvåningen, så föreslår tjänstemännen ett avslag på ansökan.

– Det är ett planstridigt utgångsläge eftersom huset redan i dag inte stämmer överens med detaljplanen för platsen. Då kan man inte utföra den ändrade användningen som föreslås, säger Mary Tjernström, bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Bara bostäder är okej

Med andra ord går det inte att ändra husets användning överhuvudtaget. Den enda förändring som kanske skulle vara okej enligt detaljplanen är att bygga om våningarna på plan minus ett och två till bostadsändamål. Men det är alltså inte aktuellt nu.

 

Det är en mattbutik man vill bygga om. Foto: Olle Anrell

Men staden har också en del synpunkter på själva ansökan.Stadsbyggnadskontoret gillar till exempel inte förslaget att göra om ingången till mattbutiken så att den liknar sin granndörr på 33:an.

– Fasaden är speciell och huvudentrén är tydligt markerad med ornament ovanför den. Den andra dörren är underordnad och det skulle vara ovarsamt att göra om den, säger Mary Tjernström.

Mitt i har sökt avsändaren till ansökan om bygglov.