Varje år ordnas Sveriges största graffitiutställning i Snösätra. Foto: Mitt i

Staden: Nej till bostäder i Snösätra

Två M-politiker har motionerat om bostäder i Snösätra industriområde. Exploateringskontoret anser att bostäderna skulle bli som en enklav omgiven av naturområden, långt från kollektivtrafik. Istället ska den södra delen ingå i naturreservatet och den norra omvandlas till social mötesplats.

  • Publicerad 13:39, 26 feb 2018

Snösätra industriområde har blivit ett graffiti-mecka. Här anordnas varje år Sveriges största graffitiutställning med besökare från hela världen.

Två moderata politiker, Lars Jilmstad, vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd, och oppositionsborgarrådet Joakim Larsson, föreslår i en motion att Snösätra industriområde planläggs för bostäder. Moderaterna anser att området är nedgånget och att det behöver bli en tryggare och renare miljö. De vill att området ska planläggas för bostäder i samband med projektet att bygga bostäder i Hagsätra-Rågsved och utvecklingen av Farsta.

Exploateringskontoret delar motionärernas bild av att Snösätra industriområde behöver utvecklas och bli en tryggare plats.

Men däremot anser exploateringskontoret att bostadsbebyggelse vid Snösätra industriområde skulle innebära en stadsutveckling som strider mot inriktningen i stadens översiktsplan genom att bli en bostadenklav omsluten av natur. Området skulle ligga långt bort från kollektivtrafik och ha otrygga gång- och cykelförbindelser till skola och annan service, skriver exploateringskontoret.

Skulle bli ett isolerat område

Ny bostadsbebyggelse skulle också ställa krav på en ny väg från södra Rågsved, alternativt en upprustning av den väg som idag förbinder området med Magelungsvägen. Båda alternativen skulle kosta mycket pengar i förhållande till hur många bostäder som kan byggas i området, enligt exploateringskontoret.

Inom Fokus Hagsätra Rågsved planeras därför inga nya bostäder i Snösätra, utan istället i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i södra Rågsved.

I förslaget till naturreservat för Rågsveds friområde föreslås den södra delen av Snösätra industriområde ingå i naturreservatet och ställas om till naturmark. Den norra delen föreslås omvandlas till en social mötesplats, med inslag av kultur.