Anna Öberg menar att föreningarna bidrar till att göra Lidingö till "Hälsans ö". Foto: Daniel Díaz

Staden kräver idrottsföreningarna på miljoner

Lidingö står inför mångmiljonsinvesteringar på fritidsanläggningarna. Men vem ska betala? Moderaterna kräver att föreningarna själva betalar en stor del. Föreningarna befarar att barnfamiljerna får stå för notan genom höjda avgifter. – De kommersialiserar barn och ungas idrottande, säger Anna Öberg, ordförande för friidrotten på Lidingö.

  • Publicerad 11:17, 29 nov 2018

Inom föreningslivet är man inte förvånad över den nya Lidingömajoritetens utspel om att höja sina egna arvoden.

– Vi ser det som en bekräftelse på att det är ett nytt näringslivstänk i politiken på Lidingö. Vår syn att den nya majoriteten på Lidingö vill se sig som företagsledare, säger Anna Öberg, ordförande för Lidingö IFK Friidrottsklubb.

Stora investeringar väntar

Friidrottsklubben är en av de föreningar som drabbas när Lidingö stad nu kräver att anläggningar ska medfinansieras av öns föreningar. Den planerade upprustningen av Lidingövallen beräknas kosta runt 70 miljoner kronor. Det är bara en av de stora investeringar i anläggningar som Lidingö står inför. Enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors väntar investeringar på cirka 700 miljoner kronor.

– Det kan inte kommunen bära ensam, säger han.

Friidrottsklubben skulle enligt politikerkravet bidra med 35 miljoner kronor av  70 miljonersinvesteringen. Det skulle innebära en årskostnad på 720 000 kronor de kommande tjugo åren – i stället för dagens årskostnad på 40 000 kronor per år. Detta enligt ordföranden Anna Öberg.

Sänkta skatter gör det dyrare för idrottsfamiljer

Effekten blir enligt henne att det blir dyrare att hålla på med idrott.

– Man kan inte lägga ett företagsekonomiskt perspektiv på något som är en samhällsekonomisk angelägenhet. Det här är ett svek från politiken mot Lidingös barn och unga , säger Anna Öberg.

Föreningarna ser anläggningarna på ett annat sätt – som en infrastruktur som de nyttjar för att utföra sitt uppdrag. I samband med att majoritetens förslag att skrev öns idrottsråd ett öppet brev till moderaterna.

– Det som vi tycker är en kommunal angelägenhet att tillhandahålla, tycker de till stor del är föreningslivets ansvar, säger Ingegerd Wik, ordförande för Lidingö idrottsråd.

”Har vi uppfattat Moderaternas inställning korrekt, att målsättningen för mandatperioden är en skattesänkning, vilken till del bekostas genom att i högre grad låta den ideella barn- och ungdomsidrottandet bära kostnaderna för anläggningar, planer och lokaler?”skrev hon tidigare i höst i ett öppet brev till moderaterna.

”Vi är ingen tärande sektor”

Daniel Källenfors menar dock  att kommunen, utövarna och företag måste hjälpas åt med investeringarna. Han betonar att stödet till idrottsrörelsen kommer att öka under mandatperioden. 

– Men Lidingös skattebetalare kan inte ensamma betala för alla önskemål, säger han.

Anna Öberg, friidrotten, har en annan syn på saken.

– Är föreningarna en kostnad? Det tycker inte vi. Vi ser oss som gratis bidrag till uppfyllelse av kommunens mål. Om man säger att Lidingö ska vara ”Hälsans ö” hjälper vi till att genomföra det målet, säger Anna Öberg.

Hon menar att föreningarna bland annat bidrar att få ner ohälsotalen och motverkar drogmissbruk hos unga.

– Vi vill inte se oss som någon form  tärande sektor. Om man ändå skulle tillämpa en företagsekonomisk syn på ungdomsidrotten, kan man ju konstatera att Vallenombyggnaden mer än väl får plats i budgeten om man inte höjer kommunalrådens löner, säger hon.