Staden har nu överklagat Nobel center

Stockholms stad har nu lämnat in överklagan mot beslutet att stoppa bygget av Nobel center. Efter valet står fortfarande en politisk majoritet bakom byggplanerna. Allmänintresset borde väga tyngre än enskildas intressen, står att läsa i överklagan, som Dagens Nyheter skriver om.

  • Publicerad 14:19, 15 sep 2018

I våras stoppade Mark- och miljödomstolen detaljplanen för Nobel center med motiveringen att Nobel center skadar riksintressen för kulturmiljövården på Blasieholmen.

En politisk majoritet i Stockholm stad begär nu att domen upphävs.

Bakom överklagan står Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, skriver DN.

Överklagan innehåller bland annat en ny trafikanalys som visar hur trafikstörning kring Nobel center kan undvikas, och en utredning av kulturmiljön.

Stadens överklagan riktar enligt DN även kritik mot den hänsyn domen tagit till grannar i området. Allmänintresset borde väga tyngre än enskilda intressen, anser staden.

De tre partierna som står bakom överklagan, S, M, och C, har efter höstens val tillsammans 53 mandat, medan de sex övriga partierna L, KD, SD, MP, Fi och V, som är motståndare till Nobel center, tillsammans har 48 mandat.

Mark- och miljööverdomstolen väntas ge besked i höst om domstolen kommer att pröva överklagan.