Ekholmsnäs golfbana Foto: Pekka Pääkkö

Staden har borgensåtaganden på över 70 miljoner kronor

När näringsidkaren Ekholmsnäs golf på nytt ansöker om kommunal borgen aktualiseras frågan. Ska kommunan gå i borgen för företagare? – För det ska man ska ha mycket goda skäl, det kan jag inte se att man har, säger Patrik Sandström (MP).

  • Publicerad 05:10, 17 dec 2020

Då ska man har väldigt goda skäl och det tycker inte jag att man har.

Ekholmsnäs golf är en av de verksamheter som fått banklån som Lidingö stad har gått i borgen för. Sedan tidigare har staden ett borgensåtagande gentemot golfen på 8,5 miljoner kronor.

I samband med ombyggnation i området i och med att skidbacken intill bygger ut som Mitt i har berättat om, har aktiebolaget ansökt om ytterligare lån med kommunal borgen på drygt 5 miljoner kronor.

Patrik Sandström (MP) anser att det är ett alltför för stort risktagande för staden.

– Säkerheten de lämnat är sitt arrende på stadens mark. Om de inte betalar få kommunen ta tillbaka sin egen mark, så jag förstår inte varför man vill göra det här, säger han.

En rad åtaganden

Lidingö stad har en rad borgensåtaganden. Enligt en sammanställning för 2019 uppgår de till 72 miljoner kronor. Huvudsakligen handlar det om föreningar.

Enligt den borgenspolicy som finns tar staden detta ansvar för att barn- och ungdomsföreningar ska kunna göra nödvändiga investeringar för att bygga upp sina verksamheter. Det kan till exempel handla om att man bygger nya anläggningar, något staden gärna ser att verksamheter, även föreningar, gör med egna medel.

Staden går bara i borgen när inga andra möjligheter finns.

Tveksamt med golf

Patrik Sandström tycker att det är tveksamt att gå i borgen för privata näringsidkare, som Ekholmsnäs golf.

– Då ska man har väldigt goda skäl och det tycker inte jag att man har. Till exempel lät man bowlingen gå i putten med hänvisning till att man inte kunde gynna en privat näringsidkare.

Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M), menar dock att det finns ett allmänintresse.

Inte tagit ställning

– Vi lämnas borgen där vi ser att det inte finns några andra möjligheter och att det gynnar ungdomsidrotten, säger han och tillägger.

– Vi har inte tagit ställning till detta ännu, säger han.

Patrik Sandström hävdar dock att kopplingen till idrott för just Lidingöbor är svag, då de flesta av golfklubbens medlemmar inte bor på ön.

Enligt tidigare uppgifter har Ekholmsnäs golf AB 23.000 medlemmar. Cirka 4000 av dem bor på Lidingö.

Restriktiv hållning. Patric Sandström tycker att det är tveksamt att ge kommunal borgen till privata aktörer. Foto: Orlando G Boström

Här är stadens borgensåtaganden

Lidingö Tennisklubb: 38,7 miljoner

IFK Lidingö Fotboll FK: 23 mijoner

Ekholmsnäs golf AB: 8,5 mijoner

Elfviks gårds ridhus: 6 miljoner

IFK Lidingö skid- och orientering: 3,4 mijoner

Stifterlsen Mulleborg: 5 miljoner

Norra Lidingö sjöscoutkår: 0,5 miljoner

SUMMA: 72 miljoner kronor

Gäldenärerna har amorterat ner sina skulder enligt uppställda vilkor. Tennisklubben och fotbollsklubben har dock båda ansökt och fått förlängdamorteringstid 12 månader med anledning av corona.

Visa merVisa mindre