Ekholmsnäs golfbana. Här är golfhålet som ska flyttas. Tanken är att flytten ska lösa många problem i området. Foto: Pekka Pääkkö

Staden går i borgen för större lån till golfklubben

Lidingö stad går i borgen för ett lån om ytterligare sex miljoner kronor till näringsidkaren Ekholmsnäs golf AB. Det är inte självklart att det är förenligt med kommunallagen. "Ingenting är glasklart men jag tycker att staden har goda argument", säger stadsjuristen.

  • Publicerad 06:15, 15 feb 2021

På kommunstyrelsens sammanträde 8 februari godkändes att staden ska gå i borgen för ett lån till Ekholmsnäs golf om sex miljoner kronor. Staden har redan gått i borgen för ett lån om åtta miljoner kronor till företaget som driver golfbanan.

Enligt kommunallagen får kommuner inte gå i borgen för lån till enskilda näringsidkare – om det inte finns särskilda skäl.

– Det är knepigt eftersom det kan uppfattas som ett stöd, säger Johan Alfredsson, stadsjurist i Lidingö stad.

Särskida skäl anser dock majoritetens politiker att det finns i fallet Ekholmsnäs golf, där ett nytt lån ska möjliggöra en flytt av ett golfhål som i sin tur ska frigöra plats i Ekholmsnäsbacken, där hundratals barn och unga är verksamma i skidföreningarna där.

– Nu ser politikerna att det äntligen finns möjlighet att få den helhetslösning i Ekholmsnäsområdet som det pratats om så länge, säger Johan Alfredsson.

Trots Lidingöpolitikernas tolkning av kommunallagen finns en rad exempel på när rättsliga instanser inte godkänt kommunala borgensåtaganden eftersom man kommit fram till att detta gynnat näringsidkare.

Till exempel fastslog förvaltningsrätten i Malmö 2014 att Vellinge kommun inte fick gå i borgen för ett lån byggnation av en privat förskola. Kammarrätten i Sundsvall gav inte Nordmalings kommun rätt att gå i borgen för bygge av lagerlokaler. Haninge kommun ville gå i borgen för ett lån till Friskis och Svettis. Men kammarrätten i Stockholm upphävde kommunens beslut 2006 då de ansåg att Friskis och Svettis som privat näringsidkare skulle gynnas otillbörligt av detta.

Som jurist. Anser du att det här Lidingöfallet är glasklart?

– Ingenting är glasklart men jag tycker att staden har goda argument, säger Johan Alfredsson.

Lidingö stad äger förhållandevis mycket mark. Det är ett skäl till att staden har ganska många borgensåtaganden. Arrendatorer som Elfviks gård och Ekholmsnäs golf kan nämligen inte på egen hand låna till investeringar, då de inte har någon säkerhet. Den finns hos markägaren, det vill säga staden.

Flera föreningar har fått kommunal borgen för lån till anläggningar eftersom staden generellt inte själva bygger idrottshallar och andra anläggningar, utan vill att föreningarna själva gör det.

Men för att staden ska gå i borgen för privata krävs dock mer, enligt stadens borgenspolicy.

Investeringen ska vara allmänheten till nytta och gynna barn och ungdomar. I det här fallet resonerar politikerna, handlar det om att många barn och unga spelar golf men det handlar också om skidbacken och dess behov av mer utrymme.

Kan den som är tveksam till beslutet överklaga?

– Ja, alla kommunmedlemmar har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut, säger Johan Alfredsson.

Stadens borgensåtaganden

Lidingö Tennisklubb: 38,7 miljoner

IFK Lidingö Fotboll FK: 23 mijoner

Ekholmsnäs golf AB: 8,5 miljoner + 6 miljoner kronor (borgen för ett lån på 6 miljoner kronor beviljades 8 februari.)

Elfviks gårds ridhus: 6 miljoner

IFK Lidingö skid- och orientering: 3,4 mijoner

Stifterlsen Mulleborg: 5 miljoner

Norra Lidingö sjöscoutkår: 0,5 miljoner

Lidingö Vikings HC: 1 miljon kronor (beviljades 8 februari).

Visa merVisa mindre