Vision. Så här hoppas NCC bygga i Kristineberg Foto: Illustration: Articon

Staden försöker igen med omstridda kontor – skrotar bostadsplaner

Ekar ska sparas och kontorsytan minskas rejält. Nu försöker staden på nytt med de tidigare omstridda byggplanerna i Kristineberg. Samtidigt läggs ett bostadsprojekt i området ned.

  • Publicerad 15:34, 5 okt 2021

Tar hänsyn till platsens naturvärden

Just nu pågår rivning av kontorskomplexet vid Kristinebergs slottsväg, där bland annat Trafik Stockholm tidigare huserat.

Efter att tidigare planer på nya kontor stoppats för 1,5 år sedan har staden aviserat att manvill försöka på nytt. Nu har planerna konkretiserats och i veckan beslutade staden både om markanvisning och att dra igång detaljplanearbetet.

Ekar sparas

Det rör sig om en byggnad på sex till sju våningar med lokaler i bottenplan för att skapa mer liv längs gatan, men på 30 000 kvadratmeter istället för tidigare 49 000 kvadratmeter.

Tidigare var det fyra huskroppar med länkbyggnader som planerades.

BEBYGGS. Det nya kontorshuset ska delvis byggas på den tidigare på- och avfartsrampen. Foto: Pekka Pääkkö

NYTT. Så här, svart linje, är det nya kontorshuset tänkt att byggas, för att spara ekar i den södra delen. Foto: Stockholms stad

Enligt en första skiss för området är den nya bebyggelsen tänkt att hamna där dagens kontor står och mot den tidigare på- och avfartsrampen vid Kristinebergshöjden. Det gör att flera värdefulla ekar kan sparas enligt staden.

Lång väntan på Kristinebergs förvandling

Lämplig byggnadsutbredning och höjd ska studeras vidare enligt staden, som även skriver att byggnaden ska ”hålla hög arkitektonisk kvalitet”. Det är fortsatt NCC som planerar att bygga och cirka 2 000 arbetsplatser bedöms det bli om de nya planerna går i lås.

De chanserna tror stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) är stora denna gång.

– Vi bedömer att planen har goda möjligheter att vinna laga kraft. Det omarbetade förslaget har ett betydligt mindre fotavtryck som tar hänsyn till platsens naturvärden med befintliga värdefulla träd, säger han i en kommentar.

Det nya huset är också tänkt att fungera som bullerskärm för Kristinebergs slottspark och är även viktigt för att kunna dra Kristinebergs slottsväg vidare till de nya kvarteren som planeras istället för Hornsbergs bussdepå, enligt staden.

Planarbetet beräknas att pågå i två år. Byggstart och inflyttning planeras till 2023 respektive 2025.

SPARAS. Flera ekar ska sparas när staden nu planerar för nya kontor vid Kristinebergs slottsväg. Foto: Per Brandt

SKROTAT. Så här såg de tidigare, och stoppade, kontorsplanerna ut längs Kristinbergs slottsväg Foto: illustration: White arkitekter

Bostadskvarter skrotas

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skrota bostadsplanerna för två nya kvarter med 230 nya bostäder vid Kristinebergs slottspark.

De har legat vilande i väntan på kontorsprojektet samt på grund av för höga flygbullervärden då dessa ändrades för Bromma flygplats 2015.

Förslaget bedöms inte längre lämpligt på grund av flygbullret samt ”att det allmänna intresset att bevara parken och dess vegetation är stort.”

”Vi ser i dagsläget inga möjligheter att gå vidare med detaljplanen varför vi väljer att avbryta planarbetet.” uppger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M)

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre