Staden förbereder jättesanering i Vinterviken

Nu pågår förberedelserna för att starta den omfattande saneringen av Vinterviken – 20 000 ton giftig jord ska grävas upp på land och i vatten.

  • Publicerad 15:34, 10 okt 2018

Nästa år startar jätteprojektet med att gräva upp och sanera Vinterviken från giftig jord. Totalt rör det sig om 12 000-20 000 kvadratmeter mark som måste renas – runt 20 000 ton jord ska tas bort – för att man ska kunna vistas i området utan risk. Marken i Vinterviken är förgiftad efter flera decennier av dynamittillverkning i Alfred Nobels fabriker på 1800-talet. Ämnen som har hittats i marken är bland annat bly, arsenik och kvicksilver.

Borrar i marken

Den här veckan började stadens entreprenör ta prover i marken där det ska grävas. Med hjälp av en borrbandvagn plockar de upp jord på olika djup ner till en meter.   

– Proverna skickas på analys och ska ge oss mer detaljerad information om hur massorna, som ska transporteras bort i slutändan, ska omhändertas, säger Linnea Waldner, kommunikatör på exploateringskontoret.

’’Bada gärna men nudda inte botten’’

Områdena som ska renas är stora gräsmattan och ytan ner mot vattnet, marken bakom restaurang Winterviken och markremsan längs vattnet, norr om viken. Även sjöbotten närmast stranden kommer att tas bort, ut till ett djup på två meter. Grävmaskiner kommer att ta bort förorenad jord och fylla igen hålen med rena massor.

– Den ursprungliga tanken var att vi skulle transportera massor till och från området med pråm. Men troligtvis kommer det att ske med lastbil istället. Det blir en enklare och mer rationell hantering, dessutom har transportvägen ut från området visat sig vara i bättre skick än vad som tidigare varit känt, säger Linnea Waldner.

Gräver en meter ned

Den giftiga jorden forslas i så fall med lastbil längs Vinterviksvägen. Även ren jord kommer att transporternas den vägen. På land kommer man att behöva gräva minst en meter ned för att vara säker på att få bort gifterna och när det gäller sedimentet på sjöbotten måste man gräva bort cirka en halvmeter ned.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Eventuella föroreningar i sediment längre ut i viken, eller på större djup i sedimenten, utgör ingen risk för människors hälsa och lämnas därför kvar, säger Linnea Waldner.

Samma sak gäller förorenad jord på land, massor på större djup får ligga kvar eftersom de inte utgör någon risk för människors hälsa, enligt staden. När det gäller bostadshusens trädgårdar håller staden på att utreda hur mycket som behöver tas bort där.

Ska kolla efter gift-tunnor

Arbetena beräknas pågå i cirka två år och under den tiden kommer områden där saneringen pågår att stängslas in. Stängslingen kommer alltså att flytta runt. Kostnaden för att sanera Vinterviken är 74 miljoner kronor och bekostas till största delen av staten.

Den senaste veckan har frågan dykt upp om eventuella tunnor med gift kan ligga kvar ute i viken, på sjöbotten. Därför kommer staden nu undersöka botten extra inom det område som ska saneras och i så fall bärga tunnorna.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tommy Jansson borrar ned till en meter för att ta upp markprover, jorden läggs i plastpåsar och skickas på analys. Foto: Sacharias Källdén

De här områdena ska saneras. Inringat med gult: Täckning av slänten med jord samt nytt erosionsskydd av sten och block på sjöbotten, rött och grönt: Utbyte av förorenade massor till 1 m djup, lila: Utbyte av förorenade massor till 0,5-1 m djup. Foto: Stockholms stad

Saneringen

Provtagningarna ska vara klara i slutet av vecka 42. Senare i höst kommer inmätning att göras för att få uppgifter om position och djup på ledningar i marken inför saneringen. Man kommer också ta bort grenar som hänger lågt eller minskar vägbredden utmed Vinterviksvägen och undersöka innehållet i en cistern i området, som ligger i slänten utanför fastigheten Vinterviken 1 (Vinterviksvägen 55-59). Den tros ha innehållit olja. Själva saneringen ska pågå 2019-2020, mer exakt tidplan spikas innan årsskiftet. Följ arbetena på stockholm.se/vinterviken.

Visa merVisa mindre