Staden får böta för en olaglig taxiupphandling. Foto: Mostphotos

Staden får böta för olaglig taxiupphandling

Stockholms stad tvingas betala 100 000 kronor i böter för en ogiltig upphandling om skolskjuts.

  • Publicerad 10:22, 17 feb 2017

I februari 2015 tecknade Stockholm stad ett tillfälligt avtal om skolskjuts för elever med funktionsnedsättning med Taxi Stockholm. Orsaken var att staden sagt upp sitt tidigare avtal med ett annat bolag på grund av brister som inte åtgärdats.

Problemet är att staden sedan dröjde nio månader med att annonsera ut en ny upphandling från det att det gamla avtalet hävdes. Konkurrensverket menar att staden borde ha agerat mer skyndsamt och har därför yrkat på att staden ska betala en så kallad upphandlingsavgift på 100 000 kronor.

Förvaltningsrätten går helt på Konkurrensverkets linje och fäller Stockholm stad för att genomfört en olaglig direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling.