Staden: Då kan Nobel Center börja byggas

Idag bekräftades det att Nobel Center planeras att byggas vid Slussen. Så här ser stadens tidplan ut.

  • Publicerad 12:44, 7 feb 2020

Efter en del spekulationer bekräftade staden och Nobelstiftelsen idag att Nobel Center ska byggas vid Slussen, längs Stadsgårdskajen nära Fotografiska.

Nobel Center ska byggas vid Slussen

Den nya byggnaden ska rymmas inom den gällande detaljplanen och kan bli verklighet genom att Atrium Ljungberg återlämnar sin markanvisning för platsen. I gengäld får bolaget markanvisningar vid annan plats vid Slussen, Hagastaden samt Slakthusområdet.

Här, i det inringade området till vänster, är Nobel Center tänkt att byggas Foto: Atrium Ljungberg/Dbox/Foster and partner

– Etableringen av nya Nobel Center är inte bara viktig för Slussen utan för hela Stockholm och Sverigesäger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg i ett uttalande.

Nu är stadens plan att exploateringsnämnden ska besluta om att ge Nobelstiftelsen en tidig markreservation för den aktuella platsen på sammanträdet 20 februari.

Hur det nya Nobel Center ska se ut kom det inga besked om och vem som blir arkitekt för den nya byggnaden är inte heller spikat.

Däremot är planen att bygget kan komma igång 2025/2026 och byggtiden beräknas till två år enligt staden. Bygget blir möjligt genom överdäckning av Stadsgårdsleden vilket startar 2023.