Tidig skiss. Arkitekternas vision av hur Örbyleden kan se ut om några år. Foto: White Arkitekter

Staden bjuder in boende till dialog om Örbyleden

Cirka 1 200 bostäder, kontor, förskola, verksamhetslokaler och park. Planerna att göra Örbyleden, mellan Stureby och Bandhagen, till ett urbant stråk fortsätter. Nu vill staden samla in lokal kunskap om platsen.

  • Publicerad 15:00, 20 maj 2022

Mitt i har tidigare skrivit om planerna på att göra Örbyleden till en levande stadsgata.

I slutet av förra året beslutades om en så kallad startpromemoria som innebär att staden nu ser över möjligheterna att ändra detaljplanen så att bostäder kan byggas i området, främst längs den norra sidan av Örbyleden. Går allt enligt plan är tanken att byggandet kan komma i gång 2027.

Projektet är tänkt att innehålla cirka 700 bostadsrätter och cirka 450 hyresrätter. Dessutom: restauranger, kontor, förskola och arbetsplatser. Befintliga stadsdelar intill ska kopplas ihop längs sträckan.

Efterfrågar lokal kunskap

Nu pågår en digital dialog om Örbyleden, från Huddingevägen till Grycksbovägen, och staden efterfrågar lokal kunskap om platsen för att sedan kunna använda det som underlag i detaljplaneprocessen. Staden vänder sig till alla som bor, verkar och rör sig i området.

– I ett formulär på webben kan man markera platser som man tycker om eller som kan bli bättre. Vi vill gärna veta hur området används i dag för att kunna skapa ett bra förslag, säger Anna Ingels, kommunikatör på exploateringskontoret.

1 200 nya bostäder invid Örbyleden – som blir stadsgata

Till exempel kan man också ge förslag på sådant som man tycker saknas i området. Man når webbformuläret via stadens sajt Stockholm Växer, och det är möjligt att lämna synpunkter fram till och med den 6 juni.

En sammanställning av svaren kommer att presenteras under hösten.

Ska omvandlas. Nu vill Stockholms stad ha boendes synpunkter på hur området kring Örbyleden ska utvecklas. Foto: Sacharias Källdén

Tyck till

Dialogen pågår till den 6 juni 2022. Här kan du lämna synpunkter!

Resultatet av dialogen blir ett av de underlag som används i arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag för området. 

Preliminär tidplan

Start-PM, togs i december 2021. Samråd, med möjlighet att tycka till om planerna, är beräknat till början av 2024, och granskning ett år senare. Antagande av planen kan ske 2027.

Visa merVisa mindre