Visionsbild över östra Hagastaden/Norrtull. Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

Staden arbetar vidare med plan för östra Hagastaden

189 synpunkter från privatpersoner och organisationer. För ett år sedan presenterades ett förslag för östra Hagastaden. Nu arbetar stadsbyggnadskontoret vidare med en reviderad plan som kommer i höst.

  • Publicerad 15:02, 7 maj 2021

Cirka 600 bostäder, kontor, handel och hotell. Dessutom en ny skola, parker, en fullstor idrottshall och en 7-mannaplan.

Stadens planer för östra delen av Hagastaden, vid Norrtull, har varit ute på samråd.

Park eller idrott är en klassisk vattendelare i Vasastan, vilket också framgår av de 189 synpunkter som kom in under samrådstiden.

Stadsbyggnadskontoret har nu sammanställt dessa och svarat dem som har haft åsikter om planen.

– En stor andel av synpunkterna handlar om avvägningen mellan olika intressen i markanvändningen. Det är många synpunkter gällande området närmast Nationalstadsparken där vissa vill att marken ska användas för mer idrott, främst stora fotbollsplaner. Andra vill att samma område ska utvecklas med mer park, säger Magnus Bäckström, ansvarig planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret, i ett uttalande.

– Samtidigt behöver staden växa med bostäder, arbetsplatser och skola, vilket också är en förutsättning för att projektet ska kunna förverkligas.

Reviderad plan i höst

De sakägare som har lämnat yttranden har bland annat tyckt till om trafik och buller, skuggning och påverkan på utsikt.

Ett antal remissinstanser, bland annat länsstyrelsen, är negativa till planens visuella påverkan på riksintresset för Nationalstadsparken samt för Stockholms innerstad med Djurgården.

Nu kommer staden att arbeta fram en reviderad plan utifrån en del av synpunkterna. Den reviderade planen ska visas i höst.

Bland annat kommer man att titta på planens påverkan på just riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården och för Kungliga Nationalstadsparken, samt på hur lägenheter i utsatta lägen påverkas av buller.

Senare ska kommunfullmäktige fatta ett beslut om planen. Bygget väntas kunna påbörjas tidigast 2024.