Protesterar. Samfundet S:t Erik kräver att staden borde låta stadsbyggnadsnämnden få ansvar för gestaltnigen av offentliga rum Foto: Pekka Pääkkö

S:t Erik protesterar mot torg-process

Torg är en stadsbyggnadsfråga – därför borde inte trafiknämnden få ansvara för våra offentliga rum. Det menar samfundet S:t Erik som protesterar mot hanteringen av Östermalmstorg.

  • Publicerad 08:28, 5 okt 2021

Förslaget är fortfarande under beredning

"Utformning av offentliga platser och rum i staden är något som engagerar oss medborgare. Därför behövs en öppen och demokratisk process inför beslut om större förändringar".

Det skriver samfundet S:t Erik i ett brev till kommunstyrelsen i Stockholm.

Fel fokus

De menar att stadens torg och offentliga rum är en stadsbyggnadsfråga snarare än en trafikfråga, och att Östermalmstorg därför borde hanteras av stadsbyggnadsnämnden.

"Det är inte en rimlig ordning att trafiknämnden ansvarar för det offentliga rummet. Den har fel fokus där trafiken går före. Östermalmstorg är inte det enda exemplet. Problemet återkommer hela tiden", skriver samfundet och radar upp några exempel på tidigare förslag: cykelbanor vid stranden vid Pålsundet, breddade cykelbanor vid Riddarholmskanalen och Slussen.

Ett annat tungt vägande skäl, enligt samfundet, är det faktum att miljöorganisationer numera har klagorätt i natur- och miljöfrågor. Det hanteras bäst av stadsbyggnadsnämnden, menar de.

"Dess förvaltning har väl etablerade rutiner för att hämta in synpunkter från medborgarna som kan tillämpas".

Skjuter på beslutet

Enligt den tidigare planen var det tänkt att trafiknämnden skulle ta ett så kallat inriktningsbeslut om Östermalms torg den 30 november. Men i slutet av veckan stod det klart att beslutet skjuts upp.

– Förslaget är fortfarande under beredning. Vi planerar att ta upp ärendet på trafiknämnden i oktober, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i ett mejl till Mitt i.

Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening som värnar om Stockholm.

Dess syfte är att att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia, och att verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid stadens omdaning och utveckling.

Källa: Samfundet S:t Erik

Visa merVisa mindre