Sturegallerian. Foto: Linda Gren

S:t Erik fortsätter kampen mot Stureplanerna

En av de mest omfattande rivningarna i Sverige av fullt moderna byggnader – som dessutom är byggda i exklusiva material. Det menar Samfundet S:t Erik som kräver att mark- och miljödomstolen besöker Marmorhallarna i Sturekvarteret – och upphäver detaljplanen.

  • Publicerad 06:15, 1 dec 2020

Rivningarna torde bli de mest omfattande som genomförts i Sverige av fullt moderna byggnader

I januari 2020 sa kommunfullmäktige ja till den planerade ombyggnaden i kvarteret där Sturegallerian ligger. Trots att förslaget omarbetats efter flera års infekterad debatt har flera parter överklagad stadens beslut till mark- och miljödomstolen.

En av dessa är Samfundet S:t Erik, som arbetar för bevarandet av värdefulla miljöer i Stockholm.

I ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen sågar de Länsstyrelsens genomgång av överklagandena.

"Samfundet hävdar att den internationellt belönade Sturegallerian, med sina två unikt utformade ljusgårdar, är en av de främsta bebyggelsemiljöerna från den postmoderna epoken i Sverige, och därmed av riksintresse", skriver samfundet.

Kritiserar rivningar

Samfundet S:t Erik vänder sig särskilt mot de planerade rivningarna.

Enligt planförslaget rivs parkeringshuset på Grev Turegatan och 80-talshuset på Humlegårdsgatan 17 försvinner. Även ett gårdshus på adressen Stureplan 4, en del av gårdshuset på Grev Turegatan 7 samt flyglarna för Freys hyrverk rivs, enligt förslaget.

"Man har då inte insett att rivningarna torde bli de mest omfattande som genomförts i Sverige av fullt moderna byggnader (endast drygt 30 år gamla), som dessutom är uppförda med dyra material och osedvanligt hög kvalitet. Den totala rivningsmassan skulle motsvara inte mindre än fem Hötorgsskrapor och klimatskadorna skulle bli betydande", skriver samfundet.

Samfundet S:t Erik underkänner också den antikvariska utredningen av Ostermans bilhallar och kräver att domstolen ska göra ett fysiskt besök på platsen.