Birgitta Mörk (S) menar att styrelsen saknat förtroende för vd:n. Foto: Anders Björklund

SRV-kris: Vd sparkad – halva styrelsen avgår

Det råder ny kris i Södertörnskommunernas gemensamma avfallsbolag SRV. På fredagen fick vd:n Kajsa Hedberg sparken av den S-styrda styrelsen – alliansens ledamöter svarade med att avgå.

  • Publicerad 12:57, 30 okt 2017

På det extra styrelsemötet i SRV Återvinning på fredagen valde styrelsen att sparka vd:n Kajsa Hedberg.

– VI hade inte förtroende för henne, det är den största anledningen. Det har varit en ganska långdragen historia med olika saker, men styrelsen har haft svårt att få insyn och kontroll. En av de viktigaste orsakerna var direktupphandlingarna för miljontals kronor som nu utreds av Konkurrensverket, säger Birgitta Mörk som är 1:e vice ordförande i styrelsen.

Mitt i har tidigare i år skrivit om konsulttjänsterna i miljonklassen som beställdes utan upphandling.

M har gett Hedberg sitt stöd

De alliansledamöter som lämnade sina poster på fredagen har dock gett Kajsa Hedberg sitt stöd.

De hävdar bland annat att Socialdemokraterna uppmanat SRV-personal att protestera mot den nu sparkade vd:n.

Vi har haft fackförbund med vid mötena som hela tiden uttalat stöd för vd:n

Alexandra Anstrell (M)

Alliansen hävdar att presidiet i styrelsen tagit på sig en alltför övervakande roll över Kajsa Hedberg, vilket man menar har stridit mot aktiebolagslagen, och att presidiet skapat en konfliktsituation där de kunnat lägga skulden på vd:n.

Men bilden går isär.

Birgitta Mörk, som är 1:e vice ordförande i SRV:s styrelse, säger att Socialdemokraterna aldrig uppmanat till kritik mot vd:n. Hon blir upprörd över Moderaternas utspel.

– Det har vi verkligen inte gjort. Däremot har vi varit mottagare av både muntliga och skriftliga visselblåsningar om att saker inte står rätt till, säger Birgitta Mörk.

SRV har på kort tid i höst haft tre extrainsatta styrelsemöten som har rört visselblåsningar och rykten kring vd:n Kajsa Hedbergs arbete.

Stark kritik mot styrelseledningen

Alexandra Anstrell (M), en av de alliansledamöter som lämnat sin post, säger:

– Det är klart att när man gör en omorganisation, så blir ju aldrig alla helt nöjda. Men jag har hela tiden haft det största förtroendet för Kajsa Hedberg, och tycker att hon gjort ett utmärkt jobb. Vi har haft fackförbund med vid mötena som hela tiden uttalat stöd för vd:n, säger hon.

Hon menar att SRV blivit politiserat.

– Vi har haft ett presidium som tyvärr vill arbeta operativt, och någonstans verkar det ha funnits kommunikationsproblem mellan presidiet och vd:n. Ska man jobba i en styrelse så ska man jobba tillsammans, det är ju ett lagspel, säger Alexandra Anstrell.

Flera SRV-chefer har sökt nytt jobb

– Att vice ordförande använder sin utslagsröst för att få igenom att vd avsätts gör det just nu helt ohållbart att arbeta i SRV. Jag har inte för avsikt att arbeta i bolaget så länge den nuvarande ledningen med Birgitta Mörk (S) och Staffan Holmberg (S) (andre vice ordförande red anm) finns kvar. Det skulle kanske underlätta om styrelsen bestod till hälften av politiker och hälften sakkunniga, säger hon.

Alexandra Anstrell (M) Fotograf Oliver Lindkvist

Birgitta Mörk bekräftar att det varit rörelse i personalstyrkan.

– Under den här tiden så är det flera chefer som sökt nya jobb och jag hoppas att de väljer att stanna nu. Några personer hann vd:n med att sparka också, säger Birgitta Mörk.

Hon menar att ingen ska behöva vara orolig för att det som händer nu ska påverka exempelvis sophämtningen.

Birgitta Mörk (S)

Birgitta Mörk (S) har nu ordförandes utslagsröst i SRV, och hon säger att styret inte haft förtroende för Kajsa Hedberg.

– Vi har kompetent personal, och alla vet vad de ska göra och jobba med, ingen ska behöva vara orolig för att soporna inte ska bli hämtade.

Har presidiet gått in operativt i arbetet?

– Nej, det har vi verkligen inte gjort. Vi har den arbetsordningen att vi ska förbereda beslut för styrelsen tillsammans med företagets vd.

Uppmanar S att byta folk

För en månad sedan lämnade Bengt Säberg (M) ordförandeposten i protest på grund av flera orsaker, sedan dess är det vice ordförande Birgitta Mörk (S) som leder SRV.

Enligt Birgitta Mörk så är en process för att finna ny VD påbörjad. Under tiden kommer SRV leta en tillfällig löning.

Hon bekräftar att en utvärdering från i våras gett Kajsa Hedberg goda betyg.

– Men den gjordes före direktupphandlingen. Sedan behöver man nog se över utvärderingarna så att de blir bra mätverktyg, bland annat behöver man se över hur man ställer frågorna.

Om vad som händer med alliansens vakanta poster säger Alexandra Anstrell (M):

– Det är totalt omöjligt att arbeta i styrelsen med den inkompetens, om jag ska vara ärlig, som finns i den nuvarande ledningen. Positionerna ska ju tillsättas partivis, och jag hoppas att Socialdemokraterna nu tar sig en funderare kring vilka de har i styrelsen. Salem och Huddinge har ju sedan tidigare uttalat att man inte har något förtroende alls för ledningen.

Fakta

Skandalkantat bolag

Flera gånger tidigare har SRV skapat rubriker efter inre strider och rättsfall.

2014 sparkas dåvarande vd:n Robert Falck av en oenig styrelse och fick ett avgångsvederlag på 3,6 miljoner kronor. Han blev också anmäld för trolöshet mot huvudman, men det lade åklagaren ner. Falck i sin tur anmälde SRV för falsk angivelse.

SRV:s dåvarande styrelseordförande Sven Gustafsson (M) åtalas senare samma år för brott mot aktiebolagslagen. Enligt åtalet hade han inte gett styrelsen tillräckligt med information om varför Robert Falck sparkades från sin post i våras. Gustafsson friades från misstankarna i både tingsrätten och hovrätten.

Huddinges kommunalråd Daniel Dronjak (M) och Salems kommunalråd Lennart Kalderén (M) lämnade fjolårets bolagsstämma i protest efter att de inte fått framföra till protokollet att de saknade förtroende för ordförande Birgitta Mörk (S) och vice ordförande Staffan Holmberg (S), representanter för Botkyrka och Haninge.

Visa merVisa mindre