Sprängningar stoppar trafiken på Skurubron i vår

Räkna med trafikstörningar vid Skurubron efter årsskiftet. På grund av sprängningar kommer trafiken att stoppas flera gånger per dag. – Sprägningarna kommer att pågå från årsskiftet och fram till sommaren, säger Åse Wallin, Trafikverkets projektledare.

  • Publicerad 14:05, 5 dec 2019

Vid en pressträff om nya Skurubron informerade Trafikverket om de störningar som är att vänta för trafikanter och boende i området.

– De som bor nära kommer både se och höra när vi arbetar. Vi ska försöka minimera störningar men vissa arbetsmetoder, som när vi spränger, det är klart att det kommer att bullra och damma. Arbeten som låter mycket får dock bara göras på dagtid, säger Åse Wallin, Trafikverkets projektledare.

Åse Wallin är projektledare för nya Skurubron. Foto: Mattias Kamgren.

Här är något av det som händer framöver:

  • Passagen under nuvarande bro mot Skuruparken stängs av säkerhetsskäl inom kort och kommer vara stängd under hela byggtiden.
  • Vid årsskiftet inleds sprängningar på Skurusidan av sundet, söder om Värmdöleden mot Skuruparken.
  • Något senare, preliminärt i februari, påbörjas sprängningar för nya brons landfäste på Björknässidan.
  • I samband med sprängningar kommer trafiken mellan trafikplats Skuru och trafikplats Björknäs att stoppas tillfälligt i upp till tio minuter per gång. Det kommer att ske på fastställda tider: vardagar klockan 10, klockan 14 och under sommarhalvåret klockan 19.30.

– Sprängningarna kommer att pågå från årsskiftet och fram till sommaren, säger Åse Wallin.

Trafikplatserna byggs om

I samband med brobygget ska också trafikplatserna Skuru (2020) och Björknäs (2021) byggas om.

– Det är när vi bygger om trafikplatserna som den stora trafikpåverkan blir, genom sidoförflyttningar av vägen och sänkt hastighet. Men vi kommer hela tiden hålla två körfält öppna, säger Åse Wallin.

Sedan en tid tillbaka är även gång- och cykelvägen på brons södra sida avstängd.