Kritisk. "På skylten står att syftet med pilotstudien är att ta reda på vilken transportmetod som är mest fördelaktig sett ur miljö- och ekonomisynpunkt. Ur kulturmiljösynpunkt nämns inte ens", säger Ulf Johannisson. Foto: Patrik Wirén

Sprängningar på Blasieholmen möter motstånd

Tre föreningar har undertecknat en skrivelse till staden där de ifrågasätter planerna på att förvandla delar av Blasieholmen till byggarbetsplats.

  • Publicerad 17:25, 22 okt 2019

– Vi lyckades till sist hindra staden från att bygga Nobel Center och riva Tullhuset och magasinen, vilket skulle raderat en unik maritim kulturmiljö. Men sedan kommer det här...

Ulf Johannisson, vice ordförande i Norrmalms hembygdsförening och engagerad i Blasieholmens vänner, kämpade hela vägen till mark- och miljödomstolen – som avslog byggandet – för att stoppa planerna på ett Nobel Center på Blasieholmen.

Nu menar han att man återigen har anledning att oroa sig över Blasieholmens utveckling.

Spiken i kistan för Nobel Center på Blasieholmen

Johannisson är noga med att påpeka att varken han eller föreningarna han företräder motsätter sig tunnelbaneutbyggnaden. Däremot är han kritisk till att sjövägen utreds först nu med tanke på koldioxidutsläppet som lastbilstransporterna skulle innebära.

– Man har också helt bortsett från platsens kulturhistoriska värden och hur tre års lastbilstrafik och SL:s etablering i husen bromsar sjöfartens utveckling, säger han när vi möts intill avstängningarna.

Han är oroad över vad detta kommer innebära för utvecklingen av skärgårdstrafiken när en stor del av Nybrokajen inte längre blir tillgänglig för de populära båtarna.

– Fartygen borde angöras där det inte hindrar skärgårdstrafiken, till exempel på en förstärkt del av Museikajen. Men den bästa lösningen är att det skulle ske någon annanstans. Det är naturligt att man behöver ta upp sprängsten från två håll men tunneln vid Londonviadukten skulle kunna få större kapacitet. Det skulle minska uttaget här och förkorta lidandet, säger Ulf Johannisson.

Blasieholmens Vänner, Norrmalms hembygdsförening och Stockholms Naturskyddsförening har lämnat in en skrivelse till Region Stockholm och Stockholms stad där synpunkterna framförs.

500 000 ton sten ska fraktas från Blasieholmen