Samstyre. Ekeröalliansen styr, men vad tycker de andra partierna? Foto: Mostphotos

Språkkrav, miljö och skattesänkning

Nyligen lade Ekeröalliensen (M, C och KD) sitt förslag till budget 2021. Då skrev vi om deras budget och Socialdemokraternas motförslag. Det här vill de andra partierna satsa på.

  • Publicerad 16:42, 13 nov 2020

Partikamrater. Nyamko (Liberalernas gruppledare) Hans Henriksen (ordförande på Ekerö) och gruppledare Fredrik Ohls på Gällstaö.

Liberalerna:

Höjd elevpeng med 20 miljoner och utredning av gymnasiefiial.

Fördjupade översiktsplaner för Södra Färingsö och Älvnästäkten/vägreservatet.

Bättre samhällsplanering och drift. Anställ kommunstrateg, stadsträdgårdsmästare, renhållningsingenjör, kommunantikvarie och bibliotekarie.

Skattesänkning tio öre och slut på försäljning av kommunala tillgångar.

SD:

 Detektionsverktyg i kommunala datorer för att upptäcka och lagföra personer som innehar barnpornografi.

Uppsägning av hyreskontrakt för nyanlända efter de lagstadgade två etableringsåren.

 Språkkrav för anställning och upphandling inom äldreomsorgen.

Stärka arbetet kring miljö och hälsa i måltidsorganisationen.

Levande. Öpartiet vill ha en levande kommun med en levande landsbygd. Foto: Iren Bakkerud

Öpartiet:

Återöppna Munsö skola HT 2021, ökad lärartäthet, fler utbildade lärare och pedagoger, uppräkning av löner, utökad elevhälsa, vaktmästeripool till skolorna.

Fixarjour till äldre, utbildning för vårdpersonal. Bevara Stockbygårdens verksamhet. Ingen prishöjning på matlådor och boende på äldreboende ska inte stå för inköp av bruksartiklar.

Öka föreningsstödet, minskad avgift för kulturskolan, bevara baden vid Kärsögatan och Adelsö.

Tilläggsbudget med tillagd investeringsbudget 60 miljoner kronor för byggande av ett allaktivitetshus med idrottshall.

I stället för bil. Bättre cykelvägar så barnen kan ta sig till skolorna själva är något MP trycker på. Foto: Mostphotos

MP:

Värna glesbygden med skolor i hela kommunen och satsa på pedagoger och personal inom skolan och äldrevården.

Bygg ut gång- och cykelvägar. Kan barnen själva tryggt ta sig till skola och aktiviteter minskar trafiken.

 Full uppräkning av barn- och elevpeng samt lärarlönerna. Satsa på lärarna. Fortbildning inom sex- och samtyckeslagen samt porrkritik.

Skydda Mälaren, stoppa övergödningen, tillsyn av dagvattnet, bevara våtmarker och skog samt omvandla Jungfrusundåsen till ett naturreservat.

Ekologisk mat till kommunens verksamheter, solceller på kommunens alla tak och gröna el-avtal. 

Vänsterpartiet:

Extra månadslön som bonus för ett hårt och viktigt arbete i coronatider för alla inom vård och omsorg.

Sänka andelen timanställda inom Ekerö kommun. Erbjuda fasta anställningar med schemalagd arbetstid.

Sex timmars arbetsdag för personal inom vård och omsorg. På sikt för alla anställda inom kommunen.

Ge Ekerö bostäder i uppdrag att bygga miljövänliga hyresrätter till rimlig hyra.

Finansiering genom en del besparingar och en höjning av kommunalskatten.

Kompensation. Vänsterpartiet vill att alla inom vården får en extra månadslön för arbetet under pandemin. Foto: Mostphotos

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige (KF)

Nya Moderaterna 11
Centerpartiet 3
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 3
Socialdemokraterna 6
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 3
Ö-partiet 4
Sverigedemokraterna 5

Skytteholm är redo för julbord trots pandemin

Nyheter "På bara fem dagar har vi tappat hälften av bokningarna" I dessa tider är det extra svårt för restaurangnäringen. Samtidigt försöker julborden lösa säkraste miljöerna med utspridda bufféer och luftigare lokaler.tisdag 1/12 13:40

Så klarar sig Ekerö centrum i pandemin

Nyheter Överlever tack vare support från Ekeröborna Hur mår egentligen butikerna i vårt centrum? Mitt i tog en runda för att se hur de klarar sig i pandemin.måndag 30/11 16:56

Så påverkas livet på Mälaröarna av förbifarten

Nyheter Fler bilar och rikare befolkning Just nu kanske det känns som att förbifarten aldrig kommer att bli klar. Men 2030 är det dags för invigning av tunnlarna i Ekerö kommun. Vad händer med livet på Mälaröarna då? Mitt i har frågat...torsdag 26/11 16:22