Kristoffer Tamsons (M), Anna König Jerlmyr (M), Daniel Dronjak (M), Tomas Eriksson (MP), under presskonferensen. i Flemingsberg. Foto: Pernilla Fagerström

Spårväg syd tidigareläggs fyra år – drar igång redan nästa år

Planerna för Spårväg syd tidigareläggs och projektstart är redan nästa år. – Det här blir en extra motor för utvecklingen i södra Stockholm, Huddinges kommunalråd Daniel Dronjak (M).

  • Publicerad 13:10, 2 okt 2019

Planerna för Spårväg syd tidigareläggs med fyra år.

– Startskottet kommer att gå redan under nästa år. I dag signerar vi överenskommelsen som kompletterar Sverigeförhandlingen, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

För samtliga tre parter, Huddinge kommun. Stockholms stad och Region Stockholm, handlar det om en investering på 450 miljoner kronor som nu tidigareläggs.

Kristoffer Tamsons (M), Anna König Jerlmyr (M), Daniel Dronjak (M), Tomas Eriksson (MP) inför presskonferensen på Flemingsbergs pendeltågsstation. Foto: Pernilla Fagerström

”Extra motor för utvecklingen”

Spårvägen kommer att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö och passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Syftet med den tvärförbindelsen är att göra det lättare att resa i södra Stockholm.

Det blir en effektiv tvärförbindelse som knyter ihop olika expansiva områden, och underlättar byten mellan spårväg, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. En spårväg gör det också möjligt att bygga nya bostäder längs sträckan.

– Det här blir en extra motor för utvecklingen i södra Stockholm. För Huddinges del innebär att det allt det positiva som Spårväg syd för med sig kommer fyra år tidigare, vilket är särskilt viktigt för Flemingsberg, säger Huddinges kommunalråd Daniel Dronjak (M).

Huddinge kommun har förbundit sig att bygga 18 500 bostäder fram till 2035 för att spårvägsbygget ska bli av.

Spårväg syd sträcker sig mellan Flemingsberg och Älvsjö. Foto: Region Stockholm

Tio år att bygga

Beskedet om att bygga Spårväg syd togs redan i mars 2017 i samband med att Sverigeförhandlingen presenterades. Sverigeförhandlingen är ett initiativ från regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Spårväg syd har sedan dess befunnit sig på planeringsstadiet men och i med onsdagens överenskommelse finns nu en konkret plan. Bygget väntas ta tio år att bygga.

– Det här innebär att de norra och södra delarna knyts samman. Vi vet att många stockholmare bor söder om stan, men pendlar och jobbar norr om stan. Men den här investeringen tillsammans med allt det som händer i Flemingsberg kan vi möjliggöra för fler arbetsplatser och kontor söder om stan, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).