Spåren överdäckas och Huvudsta får ny station

Pendeltåget får ett stopp i Huvudsta, och en del av spåren i Solna däckas över. Det är resultatet av flera års förhandlingar mellan Solna och Trafikverket. – Vi har fått ett resultat vi är mycket nöjda med, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelseordförande.

  • Publicerad 08:38, 26 jun 2018

Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll ska byggas ut, nya stationer anläggas och två spår ska bli fyra. Sträckan genom Solna har varit en svårknäckt nöt, staden och Trafikverket har förhandlat länge kring hur och var spåren ska gå genom Solna.

Nu har parterna till slut kommit överens. Överenskommelsen innebär att spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan däckas över. Överdäckningen kommer inte att bebyggas, men ska bli den trafikavlastningen som Huvudsta behöver.

– Man bygger en länk för trafik ovanpå överdäckningen och leder om biltrafiken genom Huvudsta till den. På så sätt blir Storgatan och Armégatan av med trafiken och det blir bättre framkomlighet i Huvudsta, säger Pehr Granfalk (M), som är mycket nöjd med dealen med Trafikverket.

– Det här har diskuterats i väldigt många år och vi har fått ett resultat vi är mycket nöjda med.

Ny pendeltågsstation

Utöver biltrafik ska cykel- och gångväg anläggas ovanpå spåren. En annan viktig del av överenskommelsen är en pendeltågsstation i Huvudsta, en fråga som dragits i långbänk.

Projektet blir kostsamt – stationen och överdäckningen beräknas kosta 1,5 miljarder kronor. Solnas del av notan är 600 miljoner, men de pengarna räknar staden med att dra in på bostads- och kontorsbyggen utmed överdäckningen.

En annan stor och i decennier ältad infrastrukturfråga i Solna har varit att lägga Huvudstaleden i tunneln. Men med den nya trafiklänken ovanpå överdäckningen, Oskarsrogatan, kan de planerna bordläggas för en tid.

– Det akuta behovet av Huvudstaleden i tunneln finns inte längre i och med det här. Oskarsrogatan är en bättre och billigare lösning och det är viktigast att få till den nu. Sen får vi se, om den inte avlastar Huvudsta tillräckligt får man se om man behöver komplettera, säger Pehr Granfalk.

Påbörjas 2021

I augusti klubbar planerna i Solnas fullmäktige. Bygget av Mälarbanans nya spår genom Solna väntas påbörjas 2021 och bli klart åtta år senare. I Sundbyberg kommer järnvägen att grävas ned, en liknande lösning har utretts även för Solna men avfärdats. Istället kommer antingen ett ”lock” att läggas ovanpå spåren, eller så kapslas spårområdet in.