Kritiska ögon. "Man gör inte ett källkritiskt arbete på varenda artikel man läser. Men man har det i baktanke. Verkar det orimligt är det nog det", säger Leopold Jämtin. Till höger: Johanna Lundqvist. Foto: Sofia White

Spångaelever ska få unga att inte tro på allt de läser

Elever på Spånga gymnasium ska inspirera andra skolor att jobba med källkritik i en ny film.

  • Publicerad 11:35, 11 feb 2016

Vi måste lära eleverna hur de ska göra den dagen läroboken tar slut. När de möter information genom helt andra kanaler än en tillrättalagd lärobok.

Enligt en granskning gjord av Skolinspektionen brister många gymnasieskolor i sitt källkritiska arbete. Det ska elever från Spånga gymnasium råda bot på. Skolans arbetsmetoder ska nu inspirera andra skolor att arbeta med källkritik.

I höstas inledde skolan ett samarbete med Skolverket i ämnet. Resultatet kan nu ses i en film på Skolverkets hemsida.

– Man konsumerar medier dagligen. Att tänka källkritiskt är något som varit nödvändigt hela skolgången, och även på fritiden, säger Johanna Lundqvist, elev på Spånga gymnasium.

Har lärt sig granska avsändaren

Klass Na3ad har under lektionerna i samhällskunskap fått pröva nya sätt att studera källkritik. Genom att studera medier har de fått lära sig att granska avsändaren bakom en text. Filmen kommer att användas i utbildande syfte för lärare och bibliotekarier i gymnasieskolor i Sverige.

– Vi måste lära eleverna hur de ska göra den dagen läroboken tar slut. När de möter information genom helt andra kanaler än en tillrättalagd lärobok, säger Per Johansson, bibliotekarie.